Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1979

Rok wydania:1979

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kształtowanie się nowego ładu na morzach świata a III Konferencja Prawa Morza ONZ

25 (7-31) Edmund Dobrzycki Więcej
2.

Problematyka badań językoznawczych na Pomorzu Zachodnim

17 (33-49) Stanisław Dąbrowski Więcej
3.

Integracja załogi robotniczej jako problem badawczy

21 (51-71) Teresa Makowska Więcej
4.

Społeczne, zawodowe i pozazawodowe wyznaczniki formowania się kolektywów pracowniczych na statku transportowym

19 (73-91) Adam Sosnowski Więcej
5.

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w czynnej rekreacji fizycznej

14 (93-106) Hanna Mieczkowska Więcej
6.

Próby doskonalenia integralnego funkcjonowania lokalnych środowisk wychowawczych

15 (107-121) Zdzisław Zacha Więcej
7.

Rozwój motoryzacji w Polsce w 20-leciu międzywojennym

19 (123-141) Eugenia Brzosko Więcej
8.

Kwestia załamania III Rzeszy /"Zusammenbruch"/ w ocenie sytuacji wyjściowej Niemiec Zachodnich po II wojnie światowej

15 (143-157) Marian Grzęda Więcej
9.

Kooperacja chowu bydła w krajach socjalistycznych

11 (159-169) Lech Pałasz Więcej
10.

Początki administracji polskiej w miastach i na wsi Pomorza Zachodniego w 1945 roku

15 (171-185) Bogdan Frankiewicz Więcej
11.

Kultura pedagogiczna społeczności małych miast

12 (187-198) Robert Woźniak Więcej
12.

Orkiestra symfoniczna Robotniczego Towarzystwa Muzycznego w Szczecinie w latach 1948-1953

7 (199-205) Kazimierz Kozłowski Więcej
13.

Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej

5 (207-211) Tadeusz Białecki Więcej
14.

Socjologia morska. Wstęp informacyjny i bibliograficzny

3 (211-213) Ludwik Janiszewski Więcej
15.

PPS. Szkic dziejów

5 (213-217) Jerzy Holzer Więcej
16.

Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień-grudzień 1978 r.

5 (219-223) Anna Gregorkiewicz Więcej
17.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1978 r.

14 (225-238) Jadwiga Ostromęcka Więcej