Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1979
Kształtowanie się nowego ładu na morzach świata a III Konferencja Prawa Morza ONZ

Autorzy: Edmund Dobrzycki
Data publikacji całości:1979
Liczba stron:25 (7-31)