Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / z. 2 1957
Wpływ Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej na rozwój ruchu robotniczego na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po rewolucji

Autorzy: Bogdan Dopierała
Rok wydania:1957
Liczba stron:25 (5-29)
Pobierz plik

Plik artykułu