Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2020.4-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2020
Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts
(Jan Buk a ziemie zachodnie i północne Polski. Wkład w rozwój kontaktów serbołużycko-polskich)

Autorzy: Małgorzata Mieczkowska
Słowa kluczowe: Jan Buk Malarstwo Serbołużyczanie Polska Niemcy
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:17 (105-121)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienia kształtowania się relacji Serbołużyczan i Polaków po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem postaci wybitnego malarza Jana Buka. Przedstawiono uwarunkowania powstania ruchu prołużyckiego w Polsce oraz dokonano oceny jego następstw dla współczesnych relacji serbołużycko-polskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literature
2.Boguszowa, Christina. „Kóždy wobraz je nowy započatk”. Rozhlad. Serbski kulturny časopis 6 (2019): 31–34.
3.Borodziej, Włodzimierz. Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947. Londyn: Aneks, 1990.
4.Brodacki, Jakub. „Prołuż” – Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc: historia wewnętrzna organizacji (1945–1949). Warszawa: Polska Grupa Marketingowa, 2006.
5.Cygański, Mirosław, Rafał Leszczyński. Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan, t. II lata 1919–1997. Opole: Instytut Śląski, 1997.
6.Čornakec, Jěwa-Marja. „Za mnie je wuměłstwo nutřkowne duchowne rozestajenje z realitu. Interviev z Janom Bukom”. Rozhlad. Serbski kulturny časopis 6 (2002): 217–220.
7.Hammer, Klaus. „Przemówienie z okazji otwarcia wystawy Jana Buka w Muzeum Narodowym w Szczecinie”. Zbiory własne autorki.
8.Krawc-Dźěwinski, Alfred. „Jan Buck”. In: Koło serbskich twarjacych wuměłcow, no pagination. Budyšin: Nowa doba, b.d.
9.Marciniak, Stanisław. „Z dziejów łużyckiego ruchu narodowego w latach 1945–1947”. Zeszyty Łużyckie 6 (1993): 17–28.
10.Marczak, Tadeusz. Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
11.Mazurski, Krzysztof. „Łużyce w polskiej opinii lat czterdziestych”. In: Łużyce w nowożytnych i najnowszych dziejach Europy Środkowej, ed. Tomasz Jaworski, Mieczysław Ostrowski, 157–161. Zielona Góra: Verbum, 1995.
12.Mazurski, Krzysztof Radosław. „Łużyczanie po II wojnie światowej we Wrocławiu i Polsce”. In: Łużyce. Bogactwo kultur pogranicza. Materiały z Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego, ed. Jerzy Tomasz Nowiński, 25–29. Żary: PTTK. Oddział Powiatu Żarskiego, 2000.
13.Meškank, Timo. Kultur besteht- Reich vergeht. Tschechen und Sorben (Wenden) 1914–1945. Berlin: Mensch & Buch Verlag, 2000.
14.Měrćinowa, Marija. „Jan Buk čestny wobydler města Budyšina”. Rozhlad. Serbski kulturny časopis 10 (2007): 344–346.
15.Měrćinowa, Marija. „Molerstwo Jana Buka w Kamjencu”. Rozhlad. Serbski kulturny časopis 10 (2002): 373–374.
16.Měrćinowa, Marija. „Nieznaje samospokojnosć myslenja. K wosomdźesaćinam Jana Buka”. Rozhlad. Serbski kulturny časopis 7–8 (2002): 295–297.
17.mhb, Wystawa malarstwa Jana Bucka, access 3.02.2020, http://www1.gazeta.pl/szczecin/1.34938.1684770.html.
18.Mirtschin, Maria. „Freiheit zwischen Polen“. Sächsische Zeitung, 2.08.2002.
19.Mirtschin, Maria. Jan Buck. Malerei. Pulsnitz: Herausgrber Ernst-Rietschel-Kulturring e.V., 2002.
20.Mirtschin, Maria. „Jan Buck und die Moderne. Dem sorbischen Maler zum 90. Geburtstag“. Lĕtopis 2 (2012): 3–17.
21.Mirtschin, Maria, Hans Mirtschin. Der Maler Jan Buck. Bautzen: Zwjazk serbskich wumĕłcow z.t./Sorbischer Kűnstlerbund e.V., 1992.
22.Mieczkowska, Małgorzata. „Łużyce a polska opinia publiczna w latach 1945–1949”. Lětopis 1 (1993): 97–105.
23.Mieczkowska, Małgorzata. Polska wobec Łużyc w drugiej połowie XX wieku. Wybrane problemy. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
24.Mieczkowska, Małgorzata, Janusz Mieczkowski. „Problematyka łużycka w pracach Polskiego Związku Zachodniego i Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc „Prołuż”
25.(1945–1950)”. Zeszyty Łużyckie 4 (1992): 63–72.
26.Pałys, Piotr. „Kwestia serbołużycka w prasie Polskiego Związku Zachodniego w latach 1945–1947”. Lětopis 1 (1996): 58–67.
27.Pałys, Piotr. „Pierwszy ogólnopolski zjazd łużycoznawczy w Poznaniu 5–6 października 1946 r.”. Zeszyty Łużyckie 17 (1996): 41–50.
28.Pałys, Piotr. „Obrazy Jana Buka na Opolszczyźnie”. Zeszyty Łużyckie 37/38 (2004): 190–191.
29.Tomala, Mieczysław. Patrząc na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945–1991, Warszawa: Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1997.