Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- Więcej
1.

Greek Catholic Church and its Clergy in the Western and Northern Territories of Poland Between 1947 and 1957 – аn Outline of a Collective Portrait


(Greckokatoliccy duchowni oraz osoby konsekrowane na zachodnich i północnych ziemiach Polski w latach 1947–1957 – szkic do portretu zbiorowego)
22 (5-26) Igor Hałagida Więcej
2.

Collective or individual biography? A communist in “Regained Lands” just after the WW2


(Biografia kolektywna czy indywidualna? Komunista na „Ziemiach Odzyskanych” tuż po wojnie)
21 (27-47) Katarzyna Rembacka Więcej
3.

Piotr Zaremba (1910–1993). Biography to be unveiled


(Piotr Zaremba (1910–1993). Biografia do odsłonięcia)
32 (49-80) Eryk Krasucki Więcej
4.

Jan Lembas (1914–2000). Chairman of the Presidium of the Voivodship National Council in Zielona Góra (1956–1973) and the Voivode of Zielona Góra (1973–1980)


(Jan Lembas (1914–2000). Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze (1956–1973) i wojewoda zielonogórski (1973–1980))
24 (81-104) Bohdan Halczak Więcej
5.

Jan Buk and the Western and Northern Polish Lands. Contribution to the Development of Sorbian-Polish Contacts


(Jan Buk a ziemie zachodnie i północne Polski. Wkład w rozwój kontaktów serbołużycko-polskich)
17 (105-121) Małgorzata Mieczkowska Więcej
6.

Marian Jurczyk in the so-called “trial of eleven” (1981–1984)


(Marian Jurczyk w tzw. „procesie jedenastu” (1982–1984))
26 (123-148) Błażej Maziakowski Więcej