Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 36 (65) 2021
Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990

Autorzy: Tomasz Błaszak ORCID
Szczecin
Słowa kluczowe: Historia Polski po 1945 r. Pomorze Zachodnie Służba Bezpieczeństwa hotele
Rok wydania:2021
Liczba stron:26 (299-324)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wiele osób słyszało o działaniach Służby Bezpieczeństwa w polskich hotelach, ale jak wyglądało to w Szczecinie?. Autor poszukując odpowiedzi na to pytanie prześledził działania operacyjne prowadzone w hotelach „Arkona”, „Continental”, „Neptun” i „Reda” podległych przedsiębiorstwu „Orbis” oraz hotelach miejskich „Gryf” i „Piast” prowadzonych przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Pomerania”. Celem artykułu jest próba przybliżenia zasad pracy sekcji hotelowej szczecińskiej SB oraz „wgłębienie” się tematykę hotelową okresu PRL na terenie Szczecina. W oparciu o zgromadzony materiał źródłowy oraz informacje udzielone przez byłych pracowników sekcji hotelowej autor próbuje odpowiedzieć na pytania o zakres zadań realizowanych przez SB. Wskazać na metody działań funkcjonariuszy, skalę inwigilacji środowiska oraz wpływ SB na funkcjonowanie hoteli. Istotnym elementem jest także materialny dowód istnienia i funkcjonowania jednostki, czyli dokumentacja wytworzona w minionym okresie, którą dziś możemy określić już mianem archiwalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.1.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0010/2921, Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Marian”.
2.2.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0010/46 t. 3, Teczka kontaktu operacyjnego pseudonim „TH”.
3.3.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0011/2116 t. 1, Sprawa obiektowa kryptonim „Skandynawia”. Materiały dotyczące operacyjnego zabezpieczenia ruchu turystycznego z państw skandynawskich na terenie województwa szczecińskiego.
4.4.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0012/409 t. 2, Korespondencja różna oraz inne materiały dotyczące obcokrajowców zatrzymujących się w zabezpieczonym operacyjnie hotelu „Neptun”.
5.5.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0012/410, Korespondencja i inne materiały dotyczące akcji „Korynt” mającej na celu wyeliminowanie z terenu hoteli osób z marginesu społecznego.
6.6.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0013/291 t. 1, Akta śledztwa w sprawie umieszczenia fikcyjnego, pisemnego potwierdzenia obowiązku wymiany dewiz w paszporcie obywatela Ekwadoru prowadzonego przeciwko kasjerce hotelu „Arkona”.
7.7.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0020/1 t. 1, Kartoteka ogólnoinformacyjna KWMO/WUSW w Szczecinie.
8.8.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0079/128, Sprawa obiektowa kryptonim „Bulwar”. Materiały dotyczące operacyjnego zabezpieczenia hotelu „Arkona” w Szczecinie.
9.9.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0079/129, Sprawa obiektowa kryptonim „Baza”. Materiały dotyczące operacyjnej kontroli cudzoziemców, zwalczania przestępstw gospodarczych, kryminalnych i innych negatywnych zjawisk występujących w hotelach „Continental” i „Arkona” w Szczecinie.
10.10.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0079/130, Sprawa obiektowa kryptonim „Przystań”. Materiały dotyczące operacyjnej kontroli cudzoziemców, zwalczania przestępstw gospodarczych, kryminalnych i innych negatywnych zjawisk występujących w hotelu „Reda” w Szczecinie.
11.11.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0079/131, Sprawa obiektowa kryptonim „Port”. Materiały dotyczące operacyjnej kontroli cudzoziemców, ujawniania przestępstw gospodarczych, kryminalnych i innych negatywnych zjawisk występujących w hotelu „Neptun” w Szczecinie.
12.12.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 0079/132, Sprawa obiektowa kryptonim „Żagiel”. Materiały dotyczące operacyjnej kontroli cudzoziemców, zwalczania przestępstw gospodarczych, kryminalnych i innych negatywnych zjawisk występujących w hotelach „Gryf” i „Piast” w Szczecinie.
13.13.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 495/97, Wyciągi: rozkazy i zarządzenia organizacyjne dotyczące etatów Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie z 1971 r.
14.14.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 495/99, Wyciągi: rozkazy i zarządzenia organizacyjne dotyczące etatów Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie z 1973 r.
15.15.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, sygn. 579/1, Kartoteka funkcjonariuszy WUSW w Szczecinie.
16.16.Archiwum Państwowe w Szczecinie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, sygn. 4032, Rozwój hotelarstwa w województwie szczecińskim – informacja, projekt, program rozwoju w latach 1966-1985.
17.17.Archiwum Państwowe w Szczecinie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, sygn. 4130, Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące eksploatacji hoteli za 1956 r.
18.18.Archiwum Państwowe w Szczecinie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, sygn. 4450, Sprawy organizacyjne – „Miejskie Hotele w Szczecinie”.
19.19.Archiwum Państwowe w Szczecinie, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, sygn. 12204, Hotele turystyczne i Dom Turysty w Szczecinie – dokumentacja techniczna.
20.20.Archiwum Państwowe w Szczecinie, Wojewódzka Rada Narodowa, Biuro Prezydialne w Szczecinie, sygn. 92, Spór „Orbis” c/a była Spółka hotelu „Continental”.
21.21.Komaniecka, Monika. Pod obserwacją i na podsłuchu. Rzeczowe środki pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990, Kraków: Wydawnictwo „Dante”, 2014.
22.Ciepliński, Roman. „Operacja Baza w Arkonie i Continentalu. SB w szczecińskich hotelach”. Kurier Szczeciński, 31.12.2015.