Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 36 (65) 2021

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

6 (1-6) --- Więcej
1.

„Mądra kobieta” z fary kołobrzeskiej od malarskiej kompozycji do graficznego rozproszenia parenetycznej formuły obrazowej.

23 (7-29) Marcin Bogusz Więcej
2.

Wielki dzień Skalina (7 IV 1269), początki Choszczna i pomorskich v. Kleistów. W tle konflikt księcia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kołbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzeżnej Iny

37 (31-67) Edward Rymar Więcej
3.

Procesy o czary na pograniczu północno-zachodniej Wielkopolski i Nowej Marchii w czasach wczesnonowożytnych

25 (69-93) Andrzej Kamieński Więcej
4.

Relacje podróżnicze z końca XVI i XVII wieku jako pierwsze opisy architektury i sztuki Szczecina

36 (95-130) Barbara Maria Ochendowska-Grzelak Więcej
5.

Działania admirała Michiela de Ruytera w drugiej wojnie północnej – zdobycie Nyborga

20 (131-150) Anna Pastorek Więcej
6.

Kto spalił Słupsk w marcu 1945 roku? Przypadek pomorskiego miasta zajmowanego przez Armię Czerwoną

41 (151-191) Wojciech Skóra Więcej
7.

Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim

33 (193-225) Dariusz A. Rymar Więcej
8.

Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 (z perspektywy kadr)

21 (227-247) Renata Gałaj-Dempniak Więcej
9.

Ograniczenia w fotografowaniu w strefie nadgranicznej Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956

20 (249-268) Zbigniew Zyglewski Więcej
10.

Kontakty Niemców, Kaszubów i Krajniaków z województwa koszalińskiego z Republiką Federalną Niemiec w latach 1958-1975

30 (269-298) Zenon Romanow Więcej
11.

Sekcja Hotelowa szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa i jej działalność na terenie miasta w latach 1973–1990

26 (299-324) Tomasz Błaszak Więcej
12.

Działalność społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce w okresie tzw. karnawału „Solidarności” (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego)

25 (325-349) Arkadiusz Słabig Więcej
13.

Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego

27 (351-377) Sebastian Kołodziejczak, Albert Terelak Więcej
14.

Reintegracja społeczno-zawodowa z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim

25 (379-403) Majka Łojko Więcej
15.

Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego

16 (405-420) Stanisław Flejterski Więcej
16.

Wielkanocna woda

7 (421-427) Uwe Johnson Więcej
17.

Wielkanocna woda. Posłowie do tłumaczenia opowiadania Uwego Johnsona na język polski

6 (429-434) Bernd Neumann Więcej
18.

W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter-i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza

24 (435-458) Katarzyna Joanna Krasoń Więcej
19.

Joachim Zdrenka, Złotów 1370 – 2020. 650-lecie miasta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 574

4 (459-462) Błażej Śliwiński Więcej
20.

Eckhard Jäger, Robert Geissler (1819-1893). Ein Zeichner von 2000 Veduten. Biographie und Ouvrekatalog, Verlag Rockstuhl, Bad Lagensalza 2021, s. 192, 74 ilustr.

5 (463-467) Radosław Skrycki Więcej
21.

Rec. Katarzyna Rembacka, Komunista na peryferiach władzy. Historia Leonarda Borkowicza 1912-1989, Warszawa-Szczecin 2020.

8 (469-476) Michał Przeperski Więcej