Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.3-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2015
PROPAGANDA A PRAWDA HISTORYCZNA – FRYDERYK II W FILMIE FABULARNYM III RZESZY

Autorzy: Maciej Szukała
dr hab., Archiwum Państwowe w Szczecinie
Słowa kluczowe: III Rzesza film III Rzeszy Fryderyk II propaganda
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (59-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W kinie, od samego początku jego istnienia, chętnie sięgano do tematyki historycznej, jednak, co było regułą, na ekranie pokazywano zmitologizowaną wersję dziejów. Ta tendencja nie zmieniła się do chwili obecnej. Tym samym obraz filmowy jest ważnym źródłem służącym historykowi w badaniu stanu świadomości społeczeństwa w chwili powstania dzieła ekranowego. Wyraźnie obserwuje się ten fenomen w kinie niemieckim okresu weimarskiego i III Rzeszy, w czasach panującego kryzysu społeczno-gospodarczego i triumfu idei państwa totalitarnego. Ze wszystkich pruskich postaci narodowych w kinie, i to zarówno okresu weimarskiego, jak i III Rzeszy, najbardziej ulubioną stał się Fryderyk II. Nakręcono o nim zdecydowanie więcej filmów niż np. o innej wielkiej postaci pruskiej historii, jaką był Bismarck.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berglar P., Maria Teresa, tłum. A. Marcinek, Warszawa 1997.
2.Beyer F., Friedrich der Groβe-Filmstar im Dienste Preuβens, w: Der Choral von Leuthen (publikacja dołączona do filmu Der Choral von Leuthen na DVD).
3.Buchloh I., Veit Harlan. Goebbels Starregisseur, Paderborn–München–Wien–Zürich 2010.
4.Clark Ch., Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947, tłum. J. Szkudliński, Warszawa 2006.
5.Courtade F., Cadars P., Histoire du cinema nazi, Paris 1972.
6.Dollinger H., Friedrich II. von Preußen. Sein Bild im Wandel von zwei Jahrhunderten, München 1986.
7.Drewniak B., Teatr i film III Rzeszy. W systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 1972.
8.Ferro M., Kino i historia, tłum. T. Falkowski, Warszawa 2011.
9.Giesen R., Hobsch M., Hitlerjunge Quex, Jud Süss und Kolberg. Die Propagandafilme des Dritten Reiches. Dokumente und Materialen zum NS-Film, Berlin 2005.
10.Goebbels J., Tagebücher, red. R.G. Reuth, t. 1, 4, 5, München–Zürich 2000.
11.Guderian H., Wspomnienia żołnierza, tłum. J. Nowacki, Warszawa 1991.
12.Hamann B., Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora, tłum. J. Dworczak, Warszawa 1999.
13.Harlan V., Im Schatten meiner Filme, Gütersloh 1966. Kahlenberg F.P., Preuβen als Filmsujet in der Propagandasprache der NS-Zeit, w: Preuβen im Film Eine Retrospektive der Stiftung Deutsche Kinemathek, red. A. Marquardt, H. Rathsack, Berlin Hamburg 1981.
14.Kłys T., Niemiecki film fabularny u schyłku Republiki weimarskiej i w Trzeciej Rzeszy, w: Historia kina, t. II. Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011.
15.Kracauer S., Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1975.
16.Kracauer S., Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, tłum. E. Skrzywanowa, W. Werternstein, Warszawa 1958.
17.Krockow Ch. v., Myśląc o Prusach, tłum. A. Kopacki, Warszawa 1993.
18.Moeller F., „Ich bin Künstler und sonst nichts”. Filmstars im Propagandaeinsatz, w: Hitlers Künstler. Die Kultur im Dienst des Nationalsozialismus, red. H. Sarkowicz, Frankfurt am Main–Leipzig 2004.
19.Moeller F., Der Filmminister. Goebbels und der Film im Dritten Reich, Berlin 1998.
20.Mommsen H., Narodowy socjalizm jako pozorowana modernizacja, w: Nazizm, III Rzesza a procesy modernizacji, wybór i oprac. H. Orłowski, tłum. M. Tomczak, Poznań 2000.
21.Noack F., Emil Jannings. Der erste deutsche Weltstar, München 2012.
22.Noack F., Veit Harlan. Des Teufels Regisseur, München 2000.
23.Preuβen aus Celluloid. Friedrich II. im Film, red. A. Dorgerloh, M. Becker, Berlin 2012.
24.Regel H., Die Fridericus-Filme der Weimarer Republik, w: Preußen im Film. Eine Retrospektive der Stiftung Deutsche Kinemathek, red. A. Marquardt, H. Rathsack, Berlin– Hamburg 1981.
25.Salmonowicz S., Fryderyk II, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
26.Schoenberner G., Das Preußenbild im deutschen Film. Geschichte und Ideologie, w: Eine Retrospektive der Stiftung Deutsche Kinemathek, red. A. Marquardt, H. Rathsack, Berlin–Hamburg 1981.
27.Szukała M., Między polityką a sztuką. Postacie historyczne w fabularnym filmie III Rzeszy na przykładzie Ottona v. Bismarcka, w: Konstelacja Szczecin. Aktorzy szczecińscy i kino okresu międzywojennego, red. R. Skrycki, Szczecin 2011.
28.Toeplitz J., Historia sztuki filmowej, t. III 1928–1933, Warszawa 1959.
29.Toeplitz J., Historia sztuki filmowej, t. IV 1934–1939, Warszawa 1969.
30.Wąsicki J., Rzesza a kraje niemieckie 1914–1949. Między unitaryzmem a federalizmem, Poznań 1977.
31.Der Choral von Leuthen, reż. Carl Froelich, Morisel Verlag GmbH, lizenziert durch Kinowelt 2011.
32.Der alte und der junge König, reż. Hans Steinhoff, Kinowelt Home Entertainment GmbH 2006.
33.Fridericus, reż. Johannes Meyer, Universum Film GmbH 2005.
34.Der Große König, reż. V. Harlan, Friedrich-Wilhelm Murnau Stiftung 2005.