Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Współpraca transgraniczna w ramach euroregionu Pomerania

Autorzy: Małgorzata Kamola-Cieślik
Szczecin
Słowa kluczowe: przełamywanie stereotypów euroregion pogranicze współpraca transgraniczna fundusze pomocowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (47-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper is an analysis of the origin of the Euroregion ‘Pomerania’ and its activity in 1996–2013. The Euroregion ‘Pomerania’ is a formalised cross-border or transnationalcooperation between three contiguous regions located in Poland (Zachodniopomorskie), Germany (Mecklenburg-Vorpommern) and Sweden (Skania). The analysis includes the development of the links between the three countries in different aspects: economic, social, touristic and infrastructural, and the forms and effects of the cooperation within the Euroregion.The paper seeks the answers to the following questions: (1) What forms of cross-border cooperation in the Euroregion ‘Pomerania’ were the most important ones? (2) Whatwere the benefits of the cross-border cooperation for the Euroregion? (3) What were the difficulties in the cooperation within the Euroregion ‘Pomerania’? and (4) Why did they arise?The analysis shows that the cross-border cooperation between contiguous regions in Sweden, Germany and Poland has brought benefits of various kinds – economic,cultural, touristic and infrastructural – to all the three countries and it has decreased the disproportion in the level of development between the areas belonging to the Euroregion ‘Pomerania’. The cross-border cooperation has brought the participants closer (especially the Poles and the Germans), and the communities of the Euroregion ‘Pomerania’ have striven to break down the stereotypes and international barriers. The development of the relations between the participating regions have been fraught with difficulties; they resulted from linguistic barriers and from a lack of basic knowledge about the history and culture of the neighbouring countries and about the social processes that were taking places there. The Swedish partner has been less active in comparison with the other two partners.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.MATERIAŁY ARCHIWALNE
2.Archiwum Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
3.Chętnie się przyłączę. Polsko‑niemieckie centra spotkań i edukacji – dofinansowane przez Unię Europejską, Interreg IV A 2007–2013, Schwerin 2013.
4.Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A. Wyniki współpracy transgranicznej w ramach Programu Regionalnego Meklemburgia‑Pomorze Przednie/Brandenburgia–Polska (województwo zachodniopomorskie) w latach 2000–2006, Schwerin 2008.
5.Inwestować w serca i głowy ludzi. Polsko‑niemiecka współpraca w województwie zachodniopomorskim, Meklemburgii‑Pomorzu Przednim i Brandenburgii w latach
6.2000–2006, Schwerin 2006.
7.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Raport z działalności jednostki centralnej polsko‑niemieckiej współpracy młodzieży w latach 1996–2001, Szczecin 2002.
8.Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (broszura o działalności SGPE „Pomerania”), Szczecin 2001.
9.Transgraniczna koncepcja działań i rozwoju euroregionu Pomerania na lata 2007–2013 (EHK). Wersja końcowa, sierpień 2006.
10.Transgraniczna koncepcja rozwoju i działania euroregionu Pomerania na lata 2000–2006. Raport końcowy 1999.
11.Umowa o przystąpieniu Związku Gmin Skanii do euroregionu Pomerania z 26 lutego 1998 roku.
12.Umowa o utworzeniu euroregionu Pomerania z dnia 15 grudnia 1995 roku.
13.ŹRÓDŁA DRUKOWANE
14.Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 287.
15.OPRACOWANIA
16.Euroregiony mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000.
17.Pogranicze polsko‑niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał‑Karg, L. Wojnicz, Poznań 2010.
18.Pogranicze polsko‑niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? red. J. Jańczak, M. Musiał‑Karg, Toruń 2009.
19.Studia archiwalne, historyczne, politologiczne, red. A. Czubiński, J. Pacholak, Szczecin– Warszawa 2003.
20.Żurek M., Teoria współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pomerania, Szczecin 2011.
21.ARTYKUŁY
22.Alund S., Skania – współpraca w ramach Euroregionu Pomerania, „Europomerania” 2000, 23 marca.
23.Bartnik P., Euroregion Pomerania 1995–2003, w: Studia archiwalne, historyczne, politologiczne, red. A. Czubiński, J. Pacholak, Szczecin–Warszawa 2003.
24.Bartnik P., Historia euroregionu Pomerania. Od związku gmin do trójnarodowego porozumienia, „Europomerania” 2005, nr 11.
25.Berlińska U., Marzenia stały się rzeczywistością. Krótka historia 15‑lecia euroregionu Pomerania, „Europomerania” 2011, nr 1.
26.Berlińska U., Prezentacja KZC GPZ Pomerania, „Europomerania” 2001, nr 1–2.
27.Dąbrowska M., Współpraca ze szwedzkim partnerem, „Europomerania” 2000, 15 grudnia.
28.Dumała H., Współpraca transgraniczna w konwencjach Rady Europy, w: Pogranicze polsko‑niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał‑Karg,L. Wojnicz, Poznań 2010.
29.Durka W., Euroregion Pomerania – koncepcja rozwoju i działania, „Europomerania” 2000, 23 marca.
30.Kamola‑Cieślik M., Polsko‑niemiecka współpraca gospodarcza w ramach euroregionu Pomerania w latach 1995–2008, w: Pogranicze polsko‑niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Toruń 2009.
31.Karpiński J., Geneza powstania Euroregionu Pomerania – kalendarium, „Europomerania” 2000, 15 grudnia.
32.Karpiński J., Pod naszym patronatem, „Europomerania” 2001, nr 1–2.
33.Kowalczyk I., 20-lecie Polsko‑Niemieckiej Współpracy Młodzieży, „Europomerania” 2012, nr 1.
34.Kowalczyk I., Adamowska E., Co to jest Polsko‑Niemiecka Współpraca Młodzieży? „Europomerania” 2003, nr 6.
35.Kowalczyk I., Adamowska E., II Euroregionalne Prezentacje Gospodarcze już za nami, „Europomerania” 2002, nr 4.
36.Kowalczyk I., Lewoczko E., Polsko‑Niemiecka Współpraca Młodzieży w Euroregionie Pomerania, „Europomerania” 2008, nr 1.
37.Leśniewska J., Świst M., Małe projekty w Euroregionie Pomerania, „Europomerania” 2008, nr 1.
38.Łoś-Nowak T., Euroregiony jako czynnik kreujący tożsamość europejską. Przesłanki, możliwości, zagrożenia, w: Euroregiony mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000.
39.Rozmowa z Zygmuntem Siarkiewiczem, prezesem SGPE „Pomerania”, burmistrzem Barlinka – Szczecin metropolią pogranicza, „Przez Granice”, dodatek SGPE „Pomerania” i „Kuriera Szczecińskiego” 2013, nr XI (XX).
40.Wróblewski Ł., Polsko‑niemiecko‑szwedzka współpraca regionalna w latach 2007–2013 w euroregionie Pomerania, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 3.
41.Zdanuk J., Kowalczyk I., Bawarskie Koło Młodzieży – szkołą tolerancji, „Europomerania” 2000, 23 marca.
42.Zdanuk J., Kowalczyk I., Polsko‑Niemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk, „Europomerania” 2000, 23 marca.
43.INTERNET
44.http://www.euroregions.org/pl
45.http://www.pogranicze
46.http://www.pomerania.org.pl
47.http:/www.schwedt.eu