Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 6 (2015)

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

What Do We Do When the Other Speaks Her Own Language: Returning to the Ethics of Comparativism

15 (9-23) Dorothy Figueira More
2.

The Workers of the Eleventh Hour. Philology, Comparative Studies, and Living-Together

21 (25-45) Tadeusz Sławek More
3.

Where Do Literary Authors Belong? A Post-postmodern Answer

22 (47-68) Roger D. Sell More
4.

Hybrid Constellations and National Authorship: Prose Fiction by Jaroslav Rudiš (2002–2013) and Olga Martynova (2013)

21 (69-89) Brigitte Schultze More
5.

Nowa komparatystyka i comparatisme quand même

16 (91-106) Andrzej Hejmej More
6.

Raz tylko... Polenlieder

29 (109-137) Maria Cieśla-Korytowska More
7.

Prowincja–centrum. Strategie mocy i słabości literatury peryferyjnej (Mickiewicz – Gombrowicz – Stasiuk)

19 (139-157) Michał Kuziak More
8.

George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych

18 (159-176) Olga Płaszczewska More
9.

Od pisarza narodowego do światowego i z powrotem. O polskich uczestnikach Iowa Writing Program

12 (177-188) Agnieszka Moroz More
10.

Komparatystyka między utopią i mitem regionu*

22 (191-212) Emilia Kledzik More
11.

Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury. Przypadek „Zenitu” oraz „L’art contemporain – Sztuka Współczesna”*

16 (213-228) Michalina Kmiecik More
12.

Region ze słów. Górnośląskie odzyskiwanie głosu

22 (229-250) Karolina Pospiszil More
13.

The Annexation of Crimea in Russian Literature of the 18th and 21st Centuries*

19 (251-269) Ulrike Jekutsch More
14.

Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka

17 (273-289) Ewa Szczęsna More
15.

O niemożliwości literatury lokalnej. Przypadek narracji audiowizualnych

22 (291-312) Adam Regiewicz More
16.

The Genealogical Perspective in the Creation of European Literary Discourse in the Transgeneric Era. Theatre and the Grotesque

17 (313-329) Cecile Bocianowski More
17.

Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1

15 (333-347) Bożena Zaboklicka More
18.

Bogosian kontra Bogosjan1, czyli Eric Bogosian po polsku

16 (349-364) Magdalena Szuster More
19.

How Can One Write National Literature History in a “Glocal” World? Remarks on the Writing of a Modern Polish Literature Handbook in English

14 (367-380) Marta Anna Skwara More
20.

Inne doświadczenia, inna wiedza? Metodologie narodowe i ponadnarodowe a uciekający przedmiot badań. Rozważania na przykładzie bilateralnego projektu „Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”

14 (381-394) Brygida Helbig-Mischewski, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz More
21.

Współczesna literatura emigracyjna/migracyjna: rewizja pojęć analitycznych1

19 (395-413) Mieczysław Dąbrowski More
22.

Lokalne historie literatury (polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)

15 (415-429) Joanna Maj More
23.

Kanon polskiej liryki według Petera i Renate Lachmannów

24 (433-456) Przemysław Chojnowski More
24.

Pogranicze jako fakt i kulturowa metafora

6 (457-462) Roman Dziergwa More