Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2019.10-11
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 10 (2019)
Intelektualista jako upadły prorok. Dyskretny, retoryczny urok Syrakuz

Autorzy: Artur Żywiołek
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: intelektualista myślenie rozum zniewolony umysł retoryka afekty
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:16 (183-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article makes an attempt at describing the socio-symbolic field in which the contemporary intellectual has to act. The intellectual has undergone the processes of his/her position and his/her role in academic (intellectual) life, which is one of the reasons of the failure of thinking (reason). The article also encompasses an attempt at answering the following questions: what is the role of the three basic components of classical rhetoric: logos, ethos and pathos, in thinking? Why has the contemporary homo academicus ceased to be a guide and a translator? What is the influence of affections on thinking and where did all the intellectuals go? (Frank Furedi). What is the relation between knowledge, affections, and power, and stupidity?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adorno, Theodor W., Max Horkheimer. Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Marek Siemek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
2.Bauman, Zygmunt. Prawodawcy i tłumacze. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1998.
3.------. Socjalizm. Utopia w działaniu. Tłum. Michał Bogdan. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010.
4.Benda, Julien. Zdrada klerków. Tłum. Marek J. Mosakowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
5.Burke, Peter. Społeczna historia wiedzy. Tłum. Anna Kunicka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2016.
6.Furedi, Frank. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Tłum. Katarzyna Makaruk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2014.
7.Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia ducha. Tłum. ŚwiatosławFlorian Nowicki. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2002.
8.Kołakowski, Leszek. Husserl i poszukiwanie pewności. Tłum. Piotr Marciszuk. Kraków: Znak, 2003.
9.Lilla, Mark.. Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce. Tłum. Janusz Margański. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2007.
10.Lyotard, Jean- François. Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Tłum. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.
11.Ott, Hugo. Martin Heidegger. W drodze do biografii. Tłum. Janusz Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2013.
12.Perelman, Chaïm. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Tłum. Mieczysław Chomicz. Red. Ryszard Kleszcz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
13.Rusinek, Michał. Między retoryką a retorycznością. Kraków: Universitas, 2003.
14.Scruton, Roger. Głupcy, oszuści i podżegacze. Myśliciele nowej lewicy. Tłum. Filip Filipowski. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2018.
15.------. Przewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych. Tłum. Jerzy Prokopiuk, Jan Przybył. Łódź–Wrocław: Wydawnictwo Thesaurus, 2006.
16.Simmel, Georg. Filozofia pieniądza. Tłum. Andrzej Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2012.
17.Somwell, Thomas. Intelektualiści mądrzy i niemądrzy. Tłum. Kamil Maksymiuk-Salamoński. Warszawa: Fijor Publishing Company, 2010.
18.Stiegler, Bernard. Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku. Tłum. Michał Krzykawski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.