Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2019.10-13
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 10 (2019)
„Pamiątka po dobrej matce”. O wierszu Rozważania Mszy Świętej Anny Skarbek-Sokołowskiej

Autorzy: Agnieszka Czajkowska
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Słowa kluczowe: zesłanie emigracja poezja rozważania więzienie msza św.
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (233-247)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The text presents an unknown poetic work written by Anna Skarbek-Sokołowska based on the memories of her daughter, Grażyna Lipińska, from her stay in the Soviet prison of inquiry in Minsk in 1940. An unsigned typescript of the poem is in the archive of the Polish Underground Movement Study Trust in London. The text of the poem is also unavailable in Poland. The work is rooted in the tradition of Polish literature, primarily romantic, but also launches the context of religious poetry and philosophical reflection. The authoress presents the original genesis and complicated history of the publication of the poem, pointing to its unusual artistry and the historical truth contained in it.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chłap-Nowakowa, Justyna. Sybir. Bliski Wschód. Monte Cassino. Środowisko poetyckie 2. Korpusu i jego twórczość. Kraków: Wydawnictwo Arcana, 2004.
2.Chrząstowska, Bożena. Otwarte niebo. Literackie świadectwa przeżywania Eucharystii. Poznań: W drodze, 1992.
3.Czajkowska, Agnieszka. „Czy są nam potrzebni marni poeci?”. Tematy i Konteksty 9 (2019): 518–539.
4.Dobrzeniecki, Tadeusz. „Rozmyślania dominikańskie: próba charakterystyki”. Pamiętnik Literacki 52/2 (1964): 319–339. Artykuł zdigitalizowany przez Muzeum Historii Polski. http://bazhum.muzhp.pl.
5.Dziewulska-Łosiowa, Aniela. Mówią o Panie, żeś nas upokorzył… Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białystok, 1997.
6.------. Konwój strzela bez uprzedzenia. Polki w więzieniach i łagrach sowieckich (1944–1956). Białystok: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Białystok, 1994.
7.Hoffmanowa z Tańskich, Klementyna. Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki. [B.m.]: [b.w.], 1918.
8.Lipińska, Grażyna. „Jeśli zapomnę o nich…”. Paryż: Editions Spotkania, 1988.
9.------. „Jeśli zapomnę o nich…”. Tydzień, 39 (1989).
10.Mickiewicz, Adam. Dziady część III. Ze wstępem Zofii Stefanowskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
11.Miłosz, Czesław. Ars poetica? Tegoż. Wiersze. T. 2. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1985.
12.Otwinowska, Barbara. Grażyna Lipińska. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2001.
13.------. „Wierna ofiarom republiki gułagów”. Kombatant 1(2010): 18–24.
14.Ożóg, Zenon. „Karola Wojtyły meditatio mortis”. Znaleźć źródło. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Red. Zbigniew Andres, Jolanta Pasterska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
15.Polski esej literacki. Antologia. Oprac. Jan Tomkowski. Wrocław: Ossolineum, 2017.
16.Polski esej. Studia. Red. Marta Wyka. Kraków: Universitas, 1991.
17.Skarbek-Sokołowska, Anna. Czas udręki i czas radości. Wspomnienia. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum, 1977.
18.Sucharski, Tadeusz. „Wschodnie tematy”. Slavia Occidentalis 73/2 (2016): 147–162.
19.Literackie świadectwa Gułagu. PolskieRadio.pl. https://www.polskieradio.pl/236/4580/Artykul/1465496,Grazyna-Lipinska-Jezeli-zapomne-o-nich [dostęp: 2.02.2020].