Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 40
Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(The selected aspects of culture in the information society)

Authors: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Keywords: philosophy of culture culture e-entertainment computer games
Data publikacji całości:2016
Page range:10 (61-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The elaboration is a synthesis of the consequences of ICT applications in the culture of the information society, particularly in entertainment. These consequences are related to the philosophy of culture and philosophy of technology, and previous authors’ studies. The analysis has focused on renaissance and the explosion of popularity of the global network of amusement parks and computer games in the context of business and education. The study shows the importance of the framework directory of digital skills, and the dominance of consumers understanding of culture in the information society as essential elements of development consciousness in the contemporary world dominated by 
Download file

Article file

Bibliography

1.Bańka, J. (1980). Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
2.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: PWN.
3.Dijk, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: PWN.
4.Fullerton, T., Swain, Ch., Hoffman, S. (2004). Game Design Workshop: Designing, Prototyping and Playtesting Games. San Francisco, CA, New York, NY, Lawrence. KS: CMPBooks.
5.Gogacz, M. (1985). Szkice o kulturze. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Michalineum. Honderich, T. (1998). Encyklopedia filozofii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
6.Jaroszyński, P. (2002). Nauka w kulturze. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. Jaroszyński, P. (2016). Filozofia kultury. Pobrane z: www.ptta.pl (9.02.2016).
7.Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka, A., Śliwowski, K., Klimczuk, A., Kisilowska, M., Tarkowski, A., Zadrożny, J. (2015). Ramowy katalog kompetencji cyfrowych. Warszawa: Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Pobrane z: https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych (12.02.2016).
8.Laskowski, M. (2013). Wykorzystanie czynników grywalizacyjnych w tworzeniu aplikacji użyteczności publicznej. W: C.F. Hales, M. Sarama (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt 36. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
9.Sala, J., Tańska, H. (2003). Poszukiwanie efektywności zastosowań systemów informatycznych. W: Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Warszawa–Szczyrk: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
10.Sala, J., Tańska, H. (2004). Internet – próby wartościowania z perspektywy filozofii. W: J. Kisielnicki, J.S. Nowak, J.K. Grabara (red.), Informatyka we współczesnym zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
11.Sala, J., Tańska, H. (2005a). Poszukiwanie kultury w społeczeństwie informacyjnym. W: G. Bliźniuk, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski.
12.Sala, J., Tańska, H. (2005b). Spuścizna Henryka Sienkiewicza w wielokulturowym świecie wirtualnym. W: J. Hochleitner, M. Tarczonia (red.). Sienkiewiczowskie silva rerum. Twórczość i spuścizna Henryka Sienkiewicza. Malbork: Wydawnictwo Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.