Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 43
Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych
(The good practices of business process improvemet)

Authors: Renata Brajer-Marczak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: good practice business process process improvement
Year of publication:2017
Page range:11 (15-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents the notion of good practices in management and refers it to the issue of process improvement. In the beginning, it widely discusses the essence of good practices. Next, it depicts process improvement in the context of contemporary challenges posed to business organisations. The paper ends with a presentation of means of process improvement implemented by a selected company, which, due to outstanding results, can be considered an example of good practices in the described regard. The above merits were written based on the literature review, online sources and the analysis of results of categorised interviews.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarek, M. (2007). Doskonalenie systemów zarządzania: nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Warszawa: Difin.
2.Bitkowska, A. (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Vizja Press&IT.
3.Borys, T., Rogala, P. (2011). Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.
4.Boulton, R., Libert, B., Samek, S. (2001). Odczytując kod wartości. Wydawnictwo Warszawa: WIG Press.
5.Bradford, D.L., Burke, W.W. (2005). Organization Development, San Francisco: Pfeiffer.
6.Brajer-Marczak, R. (2015). Doskonalenie zarządzania jakością procesów i projektów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Cushman, D.P., King, S.S. (1995). Communication and High-Speed Management. New York: State University of New York Press.
8.Frigo, M. L. (2003). Performance measures that driver the goal tenets of strategy, Strategic Finance, 85.
9.Haffer, R. (2011). Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw, W poszukiwaniu doskonałości biznesowej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
10.Hammer, M., (2007). The Process Audit. Harvard Business Review, April.
11.Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania, Lean, Six Sigma i inne. Warszawa: PWN.
12.Karwińska, A., Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Teksty, 6.
13.Kanigel, R. (1997). The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiecy. New York: Penguin books.
14.Kowalczyk, J. (2011). Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl.
15.Mikołajczyk, Z. (2003). Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
16.Morgan, G. (2013). Obrazy organizacji, Warszawa: PWN.
17.Peters, T.J., Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best – Run Companies. New York: Harper.
18.Rutkowski, K. (2006). Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Europejskie wyzwania projektu BestLog. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12.
19.Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
20.Skrzypek, E., Hofman, M., (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
21.Vesely, A. (2011). Theory and Methodology of Best Practice Research: A Critical Review of the Current State. Prauge: Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague.
22.https://www.gartner.com/doc/3302420, (dostęp 1.04.2017)
23.http:// www.spedycja.pl, (dostęp 3.04.2017)