Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.45-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 45
Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Selected problems prudent development of digital polish)

Authors: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Matematyki i Informatyki
Keywords: philosophy of technology selfism robotics transhumanism
Year of publication:2017
Page range:9 (53-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The elaboration is dedicated to the problems associated with the development of digitalization in Poland in the context of philosophy, especially the philosophy of technology, and previous studies authors. Taken analysis focused on the problems of underdevelopment digital identified in the early eighties the twentieth century. And revised in 2017, as well as current directions of research and implementation of artificial intelligence. The key message of the study is to draw attention to the need for prudent development of digital Polish.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bańka, J. (1980). Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
2.Delvaux, M. (2016). Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). Committee on Legal Affairs, European Parliament 2014–2019, 31.05.2016.
3.Gigilewicz, E. (red.) (2012). Encyklopedia katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
4.Jaroszyński, P. (2003). Co to jest Zachód? W: P. Jaroszyński i in. (red.), Przyszłość cywilizacji Zachodu (s. 7–16). Lu¬blin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
5.Jaroszyński, P. i in. (red.) (2003). Przyszłość cywilizacji Zachodu. Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
6.Kharpal, A. (2017). Elon Musk: Humans must merge with machines or become irrelevant in AI age. Pobrano z: http:// www.cnbc.com/2017/02/13/elon-musk-humans-merge-machines-cyborg-artificial-intelligence-robots.html http://www.cnbc.com/2017/02/13/elon-musk-humans-merge-machines-cyborg-artificial-intelligence-robots. html (13.02.2017).
7.Kleiber, M. (2011). „Mądra Polska” – Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości. Przedsię¬biorstwo Przyszłości, 2 (7), 64–85.
8.Nagórny, J. (2003). Cywilizacja miłości wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. W: P. Jaroszyński i in. (red.), Przyszłość cywilizacji Zachodu (s. 57–89). Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
9.Osiński, D. (2017). Transhumanizm – najważniejsze zagrożenie ludzkości. Nasz Dziennik, 13 lutego.
10.Redpath, P.A. (2003). 11 września 2001 i „duch” Awerroesa. W: P. Jaroszyński i in. (red.), Przyszłość cywilizacji Za¬chodu (s. 43–56). Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
11.Sala, J., Tańska, H. (2003). Poszukiwanie efektywności zastosowań systemów informatycznych. W: Z. Szyjewski, J.K. Grabara, J.S. Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych. Warszawa–Szczyrk: Wy¬dawnictwo Naukowo-Techniczne.
12.Sala, J., Tańska, H. (2008). Quo Vadis Prometheus? Proceedings of the IEEE Conference on Human System Interaction HIS’08. Kraków.
13.Schwab, B. (2009). AI Game Engine Programming. Boston: Course Technology Cengage Learning.
14.Sowa, J.F. (2000). Knowledge Representation. Logical, Philosophical and Computational Foundations. Course Tech¬nology, Cengage Learning.
15.Szyjewski, Z. (red.) (2016). 35 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego (1981–2016). Warszawa: PTI.
16.Vitz, P. (2002). Psychologia jako religia. Kult samouwielbienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza LOGOS.
17.Witczak, H. (red.) (2000). Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei. Kielce: Wydaw¬nictwo Jedność.