Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Ewangeliczna wartość rodziny w Kościele i świecie według Synodów o Rodzinie

Autorzy: Wiesław Jankowski
Instytut Studiów nad Rodziną im. abp. Kazimierza Majdańskiego – Łomianki
Słowa kluczowe: Ewangelia rodziny Amoris laetitia synod 2015 Franciszek Familiaris consortio synod 1980 Jan Paweł II
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (83-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor ujmuje wartość małżeństwa i rodziny jako wspólnoty osób tworzących naturalne i eklezjalne środowisko przyjmowania i przepowiadania Ewangelii. Artykuł dotyczy zadań rodziny chrześcijańskiej wynikających z jej tożsamości ludzkiej i ewangelicznej, które stały się tematem obrad synodu z 1980 roku i adhortacji Familiaris consortio oraz z relacji synodów z udziałem papieża Franciszka i w adhortacji Amoris laetitia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajda, Jerzy. „Teologia rodziny w «Familiaris consortio»”. W: Jan Paweł II, „Familiaris consortio” tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, 143–155. Lublin, 1987.
2.Codex Iuris Canonici. Auctotitate Ioannis Pauli pp. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Poznań: Pallottinum, 1984.
3.Franciszek. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”: o miłości w rodzinie (19.03.2016). Kraków: Wydawnictwo M, 2016.
4.Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981). Watykan: Drukarnia Watykańska Polyglotta, 1981.
5.Jan Paweł II. „Czym jesteś rodzino chrześcijańska? Przemówienie wygłoszone do rodzin świata 8 X 1994”. L’Osservatore Romano pl 15, 12 (1994): 23–25.
6.Jan Paweł II. Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995). Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1995.
7.Jan Paweł II. List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji Roku Rodziny (2.02.1994), Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1994.
8.Jan Paweł II. „Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin z okazji Synodu Biskupów 1980 r.” L’Osservatore Romano pl 7 (1980).
9.Jan Paweł II. Tryptyk rzymski: medytacje. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2003.
10.Jankowski, Wiesław. „Święta Rodzina wiosną dla każdej rodziny”. W: Rodzina wiosną dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11–13 maja. Warszawa 2007, 680–686. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie, 2008.
11.Karta Praw Rodziny (22.10.1983). Watykan: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1983.Majdański, Kazimierz. „Świadectwa synodalne”. Ateneum Kapłańskie 73, 3 (1983): 335.
12.Majdański, Kazimierz. Radość i nadzieja pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie, 2003.
13.„Nauczanie biskupów – Synod Biskupów”. Dostęp 23.11.2016. http://www.opoka.org.pl/nauczanie/d_episkopatu/synod.html.
14.Ozorowski, Edward. „Kościół domowy w Kościele powszechnym”. W: Teologia małżeństwa i rodziny. T. 2, red. Kazimierz Majdański, 41–49. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1990.
15.Paweł VI. „Adhortacja apostolska «Evangelii nuntiandi» o ewangelizacji w świecie współczesnym” (8.12.1975). Acta Apostolicae Sedis 68 (1976): 5–76.
16.Pius XII. „Ansie e speranze”. W: Discorsi e radiomessaggi di Sua Sanita’ Pio XII. T. 2. Milano: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1942.
17.Sobór Watykański II. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym «Gaudium et spes»” (7.12.1965). W: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Poznań: Pallottinum, 1967.
18.Synod Biskupów. „XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka (24 października 2015)”. W: Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dokumenty i komentarz. Kraków: Wydawnictwo M, 2016.
19.Szafrańska, Amelia, oprac. Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Synod Biskupów 1980. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.