Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 28 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Angielska Kompania Wschodnia w handlu bałtyckim


(The Eastland Company in the Baltic Trade.)
14 (5-18) Andrzej Groth More
2.

Żegluga między Sztokholmem a Gdańskiem od Potopu do Wielkiej Wojny Północnej.


(The Sea Route Between Stockholm and Gdańsk since the Swedish Invasion of Poland (1655-1660) till the Great Northern War (1700-1721).)
15 (19-33) Jerzy Trzoska More
3.

Problemy w Relacjach Gospodarczych Między Polską a Szwecją w XVIII wieku.


(Problems with the Economic Relations between Poland and Sweden in the 18th Cnetury.)
18 (35-52) Gabriela Majewska More
4.

Armatorzy, Szyprowie i Marynarze w Portach Południowego Bałtyku w XVIII wieku.


(Shipowners, Skippers and Sailors in the Ports of the Southern Baltic in the 18th Century.)
22 (53-74) Ewa Łączyńska More
5.

Próby ożywienia polsko-szwedzkiej wymiany handlowej w ostatnich latach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.


(Attempts to Revive the Commercial Exchange Between Poland and Sweden in the Last Years of Stanisław August Poniatowski's Reign.)
14 (75-88) Zbigniew Anusik More
6.

Z problematyki współpracy i konkurencji w polsko-skandynawskich relacjach gospodarczych w okresie międzywojennym XX wieku.


(On the Cooperation and Competition in the Economic Relations Between Scandinavia and Poland in the Interwar Period of the 20th Century (1918-1939).)
36 (89-124) Bolesław Hajduk More
7.

Polityczne i Gospodarcze Aspekty relacji polsko-szwedzkich w latach 1945-1989.


(Political and Economic Aspects of the Relations Between Poland and Sweden in 1945-1989.)
31 (125-155) Arnold Kłonczyński More
8.

Handel morski miast pomorskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku.


(Maritime Trade of the Pomeranian Towns in the 16th Century and in the First Half of the 17th Century.)
28 (157-184) Radosław Gaziński More
9.

Handel morski i porty Brandenburgii-Prus w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku.


(Maritime Trade and Ports of Brandenburg-Prussia in the Second Half of the 17th Century and the 18th Century.)
43 (185-227) Zygmunt Szultka More
10.

Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej.


(The Checkoslovakian Transit Through the Ports of the Order Estuary After World War 2.)
46 (229-274) Ryszard Techman More
11.

O problemie wyodrębniania subdyscyplin socjologicznych. Status naukowy socjologii morskiej.


(The Problem of Extracting Subdisciplines of Sociology. Scientific Status of Maritime Sociology.)
19 (275-293) Arkadiusz Kołodziej More
12.

Ziemianki Królestwa Polskiego a gospodarka . Koncepcje i empiria (przełom wieków XIX i XX).


(Female Landowners in the Kingdom of Poland and Its Economy. Ideas and the Real Situation (the Turn of the 19th and 20th Century).)
21 (295-315) Ewelina Maria Kostrzewska More