Współczesne Problemy Ekonomiczne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 17 (2018)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Determinanty rozwoju transportu lotniczego w uwarunkowaniach globalizacji gospodarki


(Determinants of air transport in the context of globalization of the economy)
12 (7-18) Joanna Hawlena More
2.

Supply on infobrokering services market in Poland in view of empirical studies

12 (19-30) Anna Waligórska-Kotfas More
3.

Ryzyko walutowe w działalności biur podróży we współczesnej gospodarce


(Currency risk in the travel agency in the modern economy)
10 (31-40) Anna Mazurek-Kusiak More
4.

Program rewitalizacji narzędziem zarządzania rozwojem lokalnym obszaru przygranicznego na przykładzie gminy Cedynia


(The program of revitalization the tool of management the local development on border region example of commune Cedynia)
11 (41-51) Arkadiusz Malkowski More
5.

Etyka w biznesie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw


(Ethics in business and corporate social responsibility)
8 (53-60) Małgorzata Butrymowicz-Łapińska More