Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.27-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2019 (27)
Citizens’ resolution-passing initiative

Autorzy: Ewa Koniuszewska ORCID
Institute of Legal Sciences, Faculty of Law and Administration of the University of Szczecin
Słowa kluczowe: participation resolution-passing initiative resolution-passing procedure
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:15 (99-113)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 372

Abstrakt

Amendment to local government political acts, introduced in January 2018, expanded the catalogue of legal instruments for participation of residents of local government units in solving the actual problems of their self-governing communities. The catalogue included a citizens’ resolution-passing initiative, which may be classified as a means of integrating members of a given community and involving them in the process of law making. Until the entry into force of legal solutions, introduced by the amending act, the issues of the resolution-passing initiative were subject to statutory regulations. The scope of these regulations was diverse, which is why the legislator decided to harmonise them. The study includes an analysis of applicable legal solutions that shape the institution of the citizens’ resolution-passing initiative as well as their assessment and an attempt to formulate de lege lata conclusions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyniak M., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego – wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, in: Dolnicki, B. (ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2014.
2.Borski M., Inicjatywa ludowa instrumentem presji na ustawodawcę?, “Przegląd Prawa Publicznego” 2016, No. 7–8.
3.Bylaws of the Youth Council of the City in Łódź. https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Statut_ujednolicony_MRM_pdf.pdf. Accessed on: 25.10.2019.
4.Czerw J., Krześnicki I., Działalność uchwałodawcza rady gminy ze wzorami uchwał, procedur i pism. Warszawa 2007.
5.Czerw J., Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu. Poradnik dla praktyków. Warszawa 2010.
6.Czerw J., Stanowienie uchwał przez radę gminy, “Samorząd Terytorialny” 2015, No. 12.
7.Dąbek D., Prawo miejscowe. Warszawa 2007.
8.Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, in: Stec, M., et al. (eds.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. Warszawa 2012.
9.Dolnicki, B., Commentary to Article 1, in: Dolnicki, B. (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2016.
10.Kisiel W., Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege ferenda), in: Stec, M., et al. (eds.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym. Warszawa 2012.
11.Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018, “Samorząd Terytorialny” 2018, No. 10.
12.Koniuszewska E., Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej, in: Dolnicki, B., (ed.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa 2014.
13.Kryczko P., Commentary to Article 58, in: Chmielnicki P. (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2013.
14.Marchaj R., Commentary to Article 41a, in: Dolnicki, B. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, publ. II, WKP 2018, LEX/el.
15.Mączyński M., Commentary to Article 5b, in: Chmielnicki, P. (ed.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2013.
16.Szewc A., Szewc T., Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego. Warszawa 1999.
17.Szewc A., Commentary to Article 1, in: Szewc, A., et al. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2012.
18.Szmyt A., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, “Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, volume III.
19.Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli. Act of 24 June 1999 with commentary. Warszawa 2008.
20.Uziębło P., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców gminy, “Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, No. 2.
21.Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa 2014.
22.Ziółkowski D., Commentary to Article 41a, in: Gajewski, S., Jakubowski, A., Ustawa o samorządzie gminnym. Commentary, Legalis. Accessed on: 25.10.2019.
23.Act of 23 April 1964, Civil Code, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1145.
24.Act of 8 March 1990 on Local Self-Government, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 506, as amended.
25.Act of 5 June 1998 on District Self-Government, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 511, as amended.
26.Act of 5 June 1998 on Voivodeship Self-Government, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 512, as amended.
27.Act of 24 June 1999 on the Exercise of the Citizens’ Legislative Initiative, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 2120.
28.Act of 15 September 2000 on Local Referendum, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 741.
29.Act of 27 August 2009 on Public Finance, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 869.
30.Act of 5 January 2011, Election Code, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 684, as amended.
31.Act of 11 January 2018 Amending Certain Laws to Increase Citizens’ Participation in the Process of Election, Operation and Control of Some Public Bodies, Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 130.
32.Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. (Journal of Laws) of 2003, No. 78, item 483, as amended.
33.Regulation of the Prime Minister dated 20 June 2002 on “The Principles of Legislative Technique”, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2016, item 283.
34.Decision of the Voivodeship Administrative Court of 25 June 2019, III SA/Gl 435/19, LEX no. 2706767.
35.Decision of the Voivodeship Administrative Court of 04 July 2019, III SA/Gd 333/19, LEX no. 2698392.
36.Supervising authority’s resolution no. NPII.4131.1.656.2018 of the Śląskie Voivodeship Governor of 14 December 2018, Official Journal of Śląskie Voivodeship of 2018, item 8074.