Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.38-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2022 (38)
Zestaw z powiększonym VAT-em – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2021 r., I FSK 1749/181

Autorzy: Michał Kuśmirski ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: neutralność stawka podatkowa podatek od towarów i usług VAT fast food
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:15 (225-239)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 243

Abstrakt

Przedmiotem glosowanego wyroku był problem opodatkowania świadczeń oferowanych przez restauracje typu fast food dla stanów faktycznych zaistniałych przed wydaniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów w 2016 roku. Dokonano oceny i weryfikacji stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) jako pierwszego obejmującego to zagadnienie rozstrzygnięcia, które może stanowić początek linii orzeczniczej. Problematyka omawianego zagadnienia dotyczyła zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz postępowanie organów podatkowych w tym zakresie powodujące nierówne traktowanie podatników. Analiza tego tematu umożliwiła weryfikację stanowiska NSA wyrażonego w glosowanym wyroku i dostarczyła jednoznacznych argumentów, że było ono w pełni uzasadnione. Zgodnie z nim o klasyfikacji świadczenia jako dostawy towarów lub świadczenia usług decyduje okoliczność, czy konsument nabywa je na wynos, czy też spożywa na miejscu, korzystając przy tym z udostępnianej infrastruktury. Dodatkowo zaburzające konkurencję postępowanie organów podatkowych, które polegało na nierównym traktowaniu podatników przez stosowanie przez nich odmiennej stawki podatkowej w stosunku do tych samych czynności, było sprzeczne z fundamentalną zasadą neutralności podatku od towarów i usług. Sprzedaż produktów spożywczych na wynos w restauracjach tzw. szybkiej obsługi mogła zatem podlegać pod opodatkowanie w preferencyjnej wysokości 5%. W niniejszym tekście posłużono się metodą dogmatycznoprawną oraz historyczną przez badanie obowiązujących, jak również uchylonych już przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo w toku analizy literatury i orzecznictwa przedmiotu użyta została metoda analityczna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk A., Kluzek M., Stopień realizacji zasady neutralności podatku vat w państwach Unii Europejskiej – próba kwantyfikacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 358.
2.Andrzejczak K., Konsekwencje rozbieżności w interpretowaniu przepisów w sprawie stawki VAT dla branży meblarskiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, nr 3.
3.Baraniewicz R., Śliż W., Zastosowanie obniżonej stawki opodatkowania VAT na podobne produkty spożywcze, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 9.
4.Bucior G., Neutralność podatku od towarów i usług w gminie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 2.
5.De la Feria R., VAT: A New Dawn for the principle of fiscal neutrality?, „Oxford University Centre for Business Taxation” 2011, nr 5.
6.Famulska T., Rogowska-Rajda B., Principle of vat neutrality and the reverse charge mechanism, „Financial Internet Quarterly” 2018, nr 14.
7.Gibasiewicz D., Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
8.Karpova O.M. i in., Prospects and Problems of Realization of the VAT Neutrality Principle in Russia and China, „Journal of Tax Reform” 2020, nr 2.
9.Kobylarz M., Prawa podatnika w zakresie odliczania podatku naliczonego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględniającym prawo Unii Europejskiej oraz wyroki Trybunału Sprawiedliwości, „Rocznik Administracji Publicznej” 2018, nr 4.
10.Peretiatkowicz L., Wojtas M., Klasyfikacja statystyczna towarów a wybór stawki VAT dla produktów spożywczych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 3.
11.Stiller W., Neutralność podatku od wartości dodanej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.