Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2022 (38)

Rok wydania: 2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Od Redakcji

3 (7-9) --- Więcej
1.

Doktor Maciej Kłodawski i jego wkład w teorię praw

13 (11-23) Beata Kanarek Więcej
2.

Obstrukcja parlamentarna – wybrane zagadnienia prawne i polityczne na historycznym tle

14 (27-40) Michał Bartoszewicz Więcej
3.

Ewolucja rządowej procedury prawodawczej w latach 2015–2021 – wybrane zagadnienia

17 (41-57) Maciej Berek Więcej
4.

Konstytucyjne uwarunkowania organizacji posiedzeń Sejmu RP w czasie pandemii

18 (59-76) Piotr Chybalski Więcej
5.

Wpływ przepisów epizodycznych na praktykę specustaw

15 (77-91) Michał Gajewski Więcej
6.

Rola wykładni i jej wpływ na orzecznictwo na przykładzie ulgi meldunkowej

16 (93-108) Wiktor Gnych-Pietrzak Więcej
7.

Rola precedensu w porządku prawa stanowionego w Polsce – wprowadzenie do problematyki

13 (109-121) Andrzej Gross Więcej
8.

Zdalny tryb pracy Sejmu i jego organów w czasie stanu epidemii

17 (123-139) Piotr Kędziora Więcej
9.

Interwencja legislacyjna jako propozycja rozwiązania problemu tzw. kredytów frankowych: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

17 (141-157) Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński Więcej
10.

O problemie tak zwanej zmiany doprecyzowującej jako nienormatywnej zmiany legislacyjnej

30 (159-188) Sławomir Peszkowski Więcej
11.

Zjawisko „spirali formalizmu” na przykładzie instytucji inicjatywy lokalnej

16 (189-204) Bartosz Wilk Więcej
12.

Granica dopuszczalności tworzenia prawa procesowego przez sąd przy wydawaniu postanowienia o odrzuceniu pozwu

18 (205-222) Ireneusz Wolwiak Więcej
13.

Zestaw z powiększonym VAT-em – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 lipca 2021 r., I FSK 1749/181

15 (225-239) Michał Kuśmirski Więcej
14.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 stycznia 2021 roku (III AUa 390/20)

10 (243-252) --- Więcej
15.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 30 grudnia 2021 roku (I ACa 454/21)

19 (253-271) --- Więcej
16.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2022 roku (I SA/Sz 945/21)

11 (275-285) --- Więcej
17.

Adriana Tomczyk, Skutki cywilnoprawne naruszenia norm moralnych między osobami bliskimi C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-989-3, ss. 279

11 (289-299) Joanna Haberko Więcej
18.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i w społeczeństwie” 20 października 2021 roku (webinarium)

7 (303-309) Łukasz Bartosik, Jakub Cieśla Więcej
19.

I Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna, Gdańsk, 26–28 listopada 2021 roku

9 (311-319) Dominika Skoczylas Więcej