Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.20-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (20)
Wykluczenie członka ze spółdzielni w orzecznictwie sądowym

Autorzy: Tomasz Dąbrowski
Słowa kluczowe: wykluczenie członek spółdzielnia orzecznictwo sądowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:17 (75-91)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 403

Abstrakt

W artykule omówiono istotę członkostwa w spółdzielni, a także czynniki warunkujące przyjęcie osoby w poczet jej członków. Zanalizowano konstrukcję art. 24 § 2 pr. sp., odnosząc się do sytuacji skutkującej wykluczeniem członka ze spółdzielni. Poruszono również kwestię podmiotów uprawnionych do pojęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia członka ze spółdzielni, a także możliwości odwołania się członka od uchwały wykluczającej go z grona spółdzielców. Przedstawiono także zasady, które musi spełnić odwołujący się. Następnie omówiono zagadnienie zaskarżenia uchwały o wykluczeniu członka ze spółdzielni do sądu, a także sprecyzowano możliwości rozwiązania stosunku członkostwa oraz wskazano organ, który jest władny podjąć w tej kwestii stosowną uchwałę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, „Palestra” 2002, nr 7–8 (535–536).
2.Bierzanek R., Prawo spółdzielcze w zarysie, Warszawa 1989.
3.Boczar K., Spółdzielczość. Problematyka społeczna i ekonomiczna, Warszawa 1986.
4.Cioch H., Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011.
5.Dąbrowski K., Dąbrowski T., Recenzja książki G. Tylca, Statut spółdzielni i jego kontrola w postepowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, „Ius Novum” 2013, nr 4.
6.Gersdorf M., Ignatowicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1966.
7.Gersdorf M., Ignatowicz J., Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 1985.
8.Jastrzębski W., Prawo spółdzielcze. Zarys wykładu, Warszawa 1986.
9.Miączyński A., Prawo spółdzielcze. Zarys wykładu części ogólnej, Kraków 1980.
10.Pietrzykowski K., Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, Warszawa 1990.
11.Pietrzykowski K., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wydanie 6, Warszawa 2011.
12.Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, red. Z. Banaszczyk, Warszawa 2000.
13.Sikorska-Lewandowska A., Nieważność uchwał rady nadzorczej spółdzielni, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 16.
14.Stefaniak A., Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Wydanie 13, Warszawa 2014.
15.Tylec G., Statut spółdzielni i jego kontrola w postepowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Warszawa 2013.
16.Zakrzewski P., Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Warszawa 2010.
17.Zbiegień-Turzańska A., Sankcje wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, Warszawa 2012.