Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (20)

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2016 roku, III KK 225/16

9 (5-13) Mariusz Nawrocki Więcej
2.

Zwolnienie podatkowe z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych

15 (15-29) Katarzyna Święch-Kujawska Więcej
3.

Propozycje zmian w polskim kodeksie karnym w kontekście współczesnej roli własności prywatnej i znaczenia konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności

23 (31-53) Adam Banaszkiewicz Więcej
4.

Konstytucyjne aspekty prawnokarnej ochrony godności ofiar i sprawców przestępstw

19 (55-73) Filip Ciepły Więcej
5.

Wykluczenie członka ze spółdzielni w orzecznictwie sądowym

17 (75-91) Tomasz Dąbrowski Więcej
6.

Procedura Espoo w niemieckim porządku prawnym – zagadnienia węzłowe

14 (93-106) Małgorzata Gressler Więcej
7.

Significance of the Permanent Court of Arbitration judgment of 12 July 2016 in the South China Sea Case no 2013–19 to selected issues of international law of the sea

17 (107-123) Karol Karski, Paweł Mielniczek Więcej
8.

Legal framework on comparative advertising in the European Union, United States and India – a contemplative study


(Ramy prawne dotyczące reklamy porównawczej w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Indiach - badania kontemplacyjne)
26 (125-150) Anita Patil Więcej
9.

Kilka refleksji na kanwie rozważań zamieszczonych w książce pt. Pozycja biegłego w polskim systemie prawnym, pod red. B. Lewandowskiego, Warszawa 2016

18 (151-168) Małgorzata Żbikowska Więcej
10.

Recenzja monografii Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, pod red. Macieja Nyki i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ISN B 978–83–7531–287–4

6 (169-174) Anna Haładyj, Anna Barczak Więcej