Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
3. Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
4. Kształtowanie postaw studentów jako przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni w kształceniu kadr turystycznych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
5. Increasing the level of educational services quality in higher education
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
6. Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
7. Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – analiza efektów kształcenia i programów studiów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
8. Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
9. E-learning w świetle RODO
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
10. Rynek pracy nauczycieli w warunkach reformy edukacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
11. Children’s economic education – are we educate e-leaders?
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
12. The Academia Electronica – Vision, Experiment, Future
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Go to
Page