Search

Result: Found records: 31.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Cardiovascular Response to Vestibular Stimulation in Cyclic, Situational and Stereotypical Complex Coordination Kinds of Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 5, No. 1/2014 2014 Go to
2. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
3. Symulacja komputerowa w ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
4. Three-component portfolios containing gold
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
5. ESTYMATOR NIEOBCIĄŻONY CZY ESTYMATOR MINIMALIZUJĄCY BŁĄD ŚREDNIOKWADRATOWY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
6. POWSTANIE EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ JAKO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
7. SYMULACJA KOMPUTEROWA ZAMIAST TRADYCYJNEGO EKSPERYMENTU EKONOMICZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
8. Symulacja komputerowa w badaniu efektów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwu
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
9. Systemowo-dynamiczna symulacja webowa
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
10. Determination of Capacity and Rules of the Variability of Maximum Force Using Nonlinear Mathematical Models: a Case Study.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
11. Zarządzanie pomysłami w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
12. Kilka uwag na temat zmian w ustawie o kredycie konsumenckim
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2017 (19) 2017 Go to
13. Niezawodnościowe i symulacyjne metody zapewnienia efektywności przedsięwzięć produkcyjnych i transportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
14. Klasyczne metody wyceny opcji realnych a dwukrotna symulacja Monte Carlo – analiza założeń
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
15. Wzrost gospodarczy a płace minimalne w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
16. Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w poszukiwaniu modelowych rozwiązań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
17. Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
18. Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
19. El uso de la imagen en las evaluaciones y certificaciones de idiomas
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Go to
20. Cykl emblematyczny Peristromata regum Andrzeja Maksymiliana Fredry. Wstępne rozpoznania
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Go to
21. Gry szkoleniowe osadzone w realiach branży piwowarskiej – studium przypadku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
22. Wpływ wag w metodach TOPSIS i TMAL na czas kompletacji produktów – analiza symulacyjna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
23. Charakter ulg, zwolnień, wyłączeń oraz zniżek i zwyżek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
24. Tożsamość zmediatyzowana – iluzja filmowa i procesy deziluzji w prozie Jakuba Żulczyka
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Go to
25. WYKORZYSTANIE SYMULATORÓW POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W SZKOLENIU MASZYNISTÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Go to
26. The economic efficiency of outsourcing of transport and logistics services. Case study of the Polish road transport market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
27. Growth performance, gut morphometry and innate immune profiles of common carp, Cyprinus carpio juveniles fed diet fortified with Mitracarpus scaber leaves extract and its susceptibility to pathogenic bacteria, Aeromonas hydrophila
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Go to
28. Validity of an Inertial Measurement Unit System to Assess Lower-limb Kinematics during a Maximal Linear Deceleration
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
29. Geneza Wulgaty i jej aktualny status w Kościele Katolickim. Uwagi na marginesie Listu apostolskiego papieża Franciszka "Scripturae Sacrae affectus"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Go to
30. Androgyny and a Dream: Gaston Bachelard’s Question about a New Anthropology
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
31. Minimum standards and essential needs in the protection of Syrian refugees in Turkey
(Studia Administracyjne)
2(16)|2022 2022 Go to
Page