Search

Result: Found records: 24.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. PERSPEKTYWY POWSTANIA GRUP PRODUCENCKICH W ŁAŃCUCHACH DOSTAW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
3. Production and International Trade of Milk and Dairy Products in the USA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
4. Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
5. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
6. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
7. Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w mazowieckim systemie przemysłowym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
8. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
9. Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
10. Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
11. UKEF Development and Importance for Official Export Promotion in the United Kingdom
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
12. Struktura specjalizacji eksportowej a proces konwergencji państw Unii Europejskiej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
13. Kraje rozwijające się w światowych obrotach handlowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
14. Nieeuropejskie kierunki rozwoju polskiego eksportu w latach 2009–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
15. Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
16. Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
17. Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
18. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim (eksportowy instrument internacjonalizacji)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
19. Analiza rynku przypraw w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
20. Wczesna internacjonalizacja jako warunek sukcesu rynkowego start-upów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
21. Przewaga komparatywna Polski w obrotach z zagranicą z perspektywy mierzenia handlu wartością dodaną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
22. Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
23. Ruch cen w handlu międzynarodowym w XXI wieku a sytuacja ekonomiczna wybranych krajów i regionów rozwijających się
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
24. Assessment of competitiveness of the EU export in services
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
Page