Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. The Level of Trainers' Emotional Competence, Sense of Common Purpose and Engagement in its Implementation, and the Impact on the Quality of Relationship with Players in Individual Sports
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Go to
2. Big data koniecznością współczesnego marketingu
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
4. CROWDSOURCING JAKO FORMA WDRAŻANIA INNOWACJI W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
5. Prognozowanie cen nieruchomości lokalowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
6. Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
7. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
8. Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
9. Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
10. Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 43 2017 Go to
11. Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
12. Japoński wywiad i jego błędy podczas wojny Pacyfiku. Jakich błędów należy unikać
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2018 2018 Go to
13. Nowe tendencje w rozwoju oprogramowania wspomagającego proces nauczania na podstawie projektu METATUTOR – innowacyjne oprogramowanie optymalizujące proces uczenia się na podstawie diagnozy metastrategii poznawczych użytkownika
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Go to
14. „Okno na świat” i „dwójka”. Działalność placówki polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Gdyni w latach 1933-1939
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2019 2019 Go to
15. Business Intelligence systems in SMEs
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
16. Teoria produkcji z Grundrisse i jej implikacje dla marksizmu
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
17. A study of the cognitive level and some basic skills in basketball among secondary students according to gender and intelligence variables
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 27, No. 3/2019 2019 Go to
18. A development of Business Intelligence Systems
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
19. The analytic hierarchy process AHP for business intelligence system evaluation
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
20. Robot rights: Where science ends and fiction starts
(Studia Administracyjne)
nr 12 2020 2020 Go to
21. Real Deletion, Time, and Possibility
(Analiza i Egzystencja)
62 (2023) 2023 Go to
22. Developing emotional intelligence among students participating in the Polish-German cross-border cooperation project
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Go to
Page