Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-36
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Wpływ wdrożenia oprogramowania Business Intelligence na kondycję finansową ING Banku Śląskiego
(Impact of Business Intelligence Software Implementation on Financial Condition of Bank on Ing Bank Śląski Case Study)

Authors: Remigiusz Tunowski

Jacek Jaworski
Keywords: bank management business intelligence financial condition of the bank
Year of publication:2016
Page range:12 (465-476)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Recognizing the impact of Business Intelligence (BI) implementation on the bank financial condition. Design/Methodology/approach – Author’s method based on a comparison of selected financial ratios calculated for the bank, which implemented the BI system and a group of banks without this software. Findings – A preliminary confirmation the hypothesis about the positive impact of the implementation of the BI system on the financial condition of the bank. Originality/value – The study fills identified cognitive gap on recognition of the impact business intelligence software implementation on the financial condition of the bank. The authors also presented the original method for comparing financial indicators reflecting the multi-dimensionality factors shaping these indicators.
Download file

Article file

Bibliography

1.Al-Shubirii F.N. (2012), Measuring the impact of business intelligence on performance an empirical case study, „Polish Journal of Management Studies” vol. 6.
2.Barua A., Mani D., Mukherjee R. (2014), Measuring the Business Impacts of Effective Data, University of Texas at Austin Study, www.sybase.com/files/White_Papers (14.04.2014).
3.Davenport T.H., Harris J.G. (2006), Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, MTBiznes, Warszawa.
4.Fraser D.R, Fraser L.M. (1996), Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Związek Banków Polskich, Warszawa.
5.Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
6.Hass-Symotiuk M. (2004), Systematyka kosztów na potrzeby budżetowania, „Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia” nr 11, s. 5–9.
7.Hass-Symotiuk M., Mućko P. (2005), Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 173–181.
8.Hocevar B. Jaklic J. (2010), Assesing benefits of business intelligence systems – a case study, „Management” vol. 15.
9.Iwanowicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.
10.Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami, CeDeWu, Gdańsk.
11.Kopiński A. (2008), Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa.
12.Kuczera A. (2015), Business Intelligence w ING Banku Śląskim, www-05.ibm.com/pl/events/bao/pdf/Case_Study.pdf (18.11.2015).
13.Likert R. (1932), A Technique for the Measurement of Attitudes, „Archives of Psychology” vol. 140.
14.Luhn H.P. (1958), A business intelligence system, „IBM Journal of Research and Development” vol. 2, iss. 2.
15.Pirttimäki V., Lönnqvist A., Karjaluoto A. (2006), Measurement of Business Intelligence in a Finnish Telecom, „Electronic Journal of Knowledge Management” vol. 4, iss. 1.
16.Popovic A., Coelbo P.S., Jaklic J. (2009), The impact of business intelligence system maturity on information quality, „Information Research” vol. 14, iss. 4.
17.Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej (2005), red. M. Hass-Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
18.Surma J. (2009), Business Intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
19.Tuncay E.G., Belgin O. (2014), Effects of business intelligence techniques of enterprise productivity, www.academia.edu/2700385 (2.05.2014).
20.Wieder B., Ossimitz M.L., Chamoni P. (2012), The Impact of Business Intelligence Tools on Performance: A User Satisfaction Paradox?, „International Journal of Economic Sciences and Applied Research” vol. 5, iss. 3.
21.Williams S., Williams N. (2003), The Business Value of Business Intelligence, „Business Intelligence Journal” vol. 3.