Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2017.43-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 43
Business intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy
(Business intelligence in the process management in local government units on the level of the community)

Authors: Krzysztof Hauke
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: business Intelligence process management local government unit community
Year of publication:2017
Page range:14 (35-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Regardless of the organization we are dealing with, the most important element in the decision-making process is information. The municipality as a unit of local government, in order to achieve a stakeholder objective, must process the information. Due to the ever-increasing collection of information that has a significant impact on decision making, municipalities must use IT solutions. Business Intelligence (BI) in municipalities can help to make decisions in a timely manner in line with stakeholder expectations. The purpose of the discussion is to try to identify new possibilities for data processing for the municipalities. Business has for many years experienced the benefits of BI systems. A BI concept will be developed that will allow efficient data processing to meet the needs of the stakeholders of the community (including inhabitants, businesses, public benefit organizations).
Download file

Article file

Bibliography

1.Flieger, M. (2012). Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2.Fliegner, W. (2010). Podejście procesowe w modelowaniu informatycznych systemów ewidencji księgowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3.Grossmann,W., Rinderle-Ma, S. (2015). Fundamentals of Business Intelligence, wydanie I. Berlin: Wydawnictwo Springer.
4.Havey, M. (2005). Essential Business Process Modeling (ebook). Sebastopol: Wydawnictwo O'Reilly Media.
5.Olszak, C. (2014). Informatyka dla biznesu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
6.Piotrowski, M. (2016). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja, wydanie II. Gliwice: Wydawnictwo Onepress.
7.Polski Komitet Normalizacyjny (2000). Polska Norma PN-EN ISO 9000, Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień.
8.Radziszewski, P. (2016). Business Intelligence. Moda, zbawienie czy problem dla firm? Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
9.Sherman, R. (2014). Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics, wydanie 1. Amsterdam: Elsevier.
10.Surma, J. (2009). Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Warszawa: PWN.
11.https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_%28Polska%29 (dostęp: 2017.03.10).