Search

Result: Found records: 37.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Homo Oeconomicus as the Foundation of Educational Practices
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2015 2015 Go to
2. Predictors of Patellofemoral Pain Applying Full Weight Bearing Kinematic MRI
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
3. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
4. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Go to
5. Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Go to
6. Książka musi opanować ziemie odzyskane. Z czasów pionierskich książki i czytelnictwa na Pomorzu Zachodnim (1945–1949)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Go to
7. Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki. Wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
8. Rola i znaczenie klastrów w rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
9. Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
10. Attitudes of Polish households towards cash payments
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Go to
11. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
12. Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
13. Transgressionen im translatorischen Kontext
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
14. Exemt, frei und unabhängig? Die Bischöfe von Kammin in vorreformatorischer Zeit
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2018 2018 Go to
15. ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
16. Bibliografia zawartości czasopisma "Przegląd Zachodniopomorski" za lata 1968-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Go to
17. Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina. Szczecin 1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Go to
18. Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Go to
19. Struktura środowiska przyrodniczego oraz kierunki produkcji roślinnej w woj. szczecińskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
20. Ciekawsze drzewa i krzewy w parku im. Jana Kasprowicza /w Szczecinie/ i w szczecińskim Ogrodzie Botanicznym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Go to
21. Roślinność drzewiasta parku im. Stefana Żeromskiego /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Go to
22. Parki wiejskie województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Go to
23. Udział Augusta II w kampaniach pomorskich w czasie wielkiej wojny północnej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Go to
24. Samo-dzielność studiowania
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
25. Przemysł spożywczy woj. szczecińskiego 1945-1968
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Go to
26. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 10 1958 1958 Go to
27. Z prac szczecińskiego oddziału Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1958 1958 Go to
28. Urna z Matthausen; Odwet; Kołysanka rybacka; Nie ma miasta; Nuda; Miasteczko Nakło nad Notecią; Polesie pachnie sosną; Dokąd; Spalcie moje tomiki; List w zaświaty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1959 1959 Go to
29. Początki językoznawstwa szczecińskiego na tle badań językoznawczych w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
30. Polemika księdza Piotra Skargi z Danielem Cramerem ze Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Go to
31. Indywidualizm – autonomia – wspólnotowość
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Go to
32. Prześwietlanie Dzienników w Gombrowicz, este hombre me causa problemas Juana Carlosa Gómeza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Go to
33. Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Go to
34. Zbigniew Herberts Beziehungen zu Österreich
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Go to
35. Development, what does it really mean?
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
36. Análisis del fenómeno de Lola Flores en la España franquista
(Annales Neophilologiarum)
12 (2018) 2018 Go to
37. Assessment of Asymmetrical Lower Limb Loading in the Short-Track Speed Skaters
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 41, No. 1/2023 2023 Go to
Page