Search

Result: Found records: 28.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zrozumieć migracje kobiet – gdy siwiejąca Europa potrzebuje opieki
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Językowo-kulturowa kreacja szkoły w "Awanturach kosmicznych" Edmunda Niziurskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Go to
3. Opieka nad pokoleniem rodziców w procesie migracji. Na podstawie badań polskich migrantek w Norwegii oraz pracowników socjalnych i księży w kraju
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
4. WYBRANE PROBLEMY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWANIA SIECI WSPARCIA INNOWACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
5. Czy PPP jest realną alternatywą dla realizacji inwestycji przez samorządy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
6. Jakość pracy pielęgniarek w szpitalu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
7. Physical Activity as a Health Need
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
8. Działalność duszpasterska ks. dr. Grzegorza Okroya TChr
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2013 2013 Go to
9. Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
10. Podatkowe czynniki kształtujące potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
11. Interakcje między potencjałem logistycznym a potencjałem finansowym w sytuacjach kryzysowych – ujęcie teoretyczno-metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
12. Bazy ofert technologicznych jako narzędzie wsparcia transferu technologii w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
13. Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Go to
14. Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
15. Diffusion of innovation as a consequence of utilization of EU funds by companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
16. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
17. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH – BARIERY I WYZWANIA
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
18. DZIAŁANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W OBSZARZE STYMULOWANIA INTELIGENTNEGO ROZWOJU – STUDIUM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
19. Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo zagraniczne
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Go to
20. Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie – studium województwa małopolskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
21. Trudne dni
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Go to
22. Akta do zagadnień rolnictwa w latach 1945-1950 w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
23. Analiza korekt granicznych województwa koszalińskiego z uwagi na czynnik komunikacyjny
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1968 1968 Go to
24. Rozwój koncepcji wychowania morskiego w Polsce
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Go to
25. Droga do uniwersytetu w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
26. Plastyka gotycka na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Go to
27. Troja Północy
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Go to
28. Z problematyki prozy historycznej na Pomorzu Zachodnim /1945-1958/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
Page