Search

Result: Found records: 10.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
2. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
3. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2014
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
5. Projekcja odwrócona (inverse projection) jako narzędzie wspomagające poznanie przeszłości demograficznej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
6. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
7. Magdalena Moj, Z przeszłości demograficznej Krasiejowa. Analiza w świetle zapisów metrykalnych z lat 1867–1906 Opole: SilesiaProgres, 2016, ss. 151
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
8. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2016 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
9. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Go to
10. Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2018 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
Page