Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 41, 2019
Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2017 roku
(The Report on the Meetings of the Group of Historical Demography of the Committee of Demographic Sciences of the Polish Academy of Sciences in 2017)

Authors: Piotr Guzowski

Piotr Rachwał
Year of publication:2019
Page range:6 (249-254)
Downloads ?: 286
Download file

Article file