Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 38, 2016, nr 2
Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2015 roku

Authors: Piotr Rachwał
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych
Year of publication:2016
Page range:4 (141-144)
Downloads ?: 327
Download file

Article file