Przeszłość Demograficzna Polski

Poland's Demographic Past

ISSN: 0079-7189    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 39, 2017
Sprawozdanie z posiedzeń Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN w 2016 roku
(The Report on the Meetings of the Group of Historical Demography of the Committee of Demographic Sciences of the Polish Academy of Sciences in 2016)

Authors: Piotr Rachwał ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Humanistyczny
Year of publication:2017
Page range:5 (371-375)
Downloads ?: 230
Download file

Article file