Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2017 (42)
Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego
(Non-governmental organizations on the local political scene. The example of administrative districts of the West Pomeranian Voivodeship.)

Authors: Łukasz Tomczak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: election non-governmental organizations local government
Year of publication:2017
Page range:11 (83-93)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

For the first time in the elections to the local government in Poland, various parties, political parties, party coalitions, social organizations and voters were allowed to appoint election committees. This article focuses on the scope of participation of the election committees created by social organizations in the elections to the district councils and city councils in the West Pomeranian districts. The following research questions were posed: In which counties and cities there were electoral committees appointed by social organisations? What results did these committees obtain? Did these organizations form committees during the next election? Appointment of electoral committees by social associations was quite rare phenomenon in the West Pomeranian region. Such committees emerged during various elections in eight counties (eight form eighteen existing) and in the three largest cities of the region. Such election committees were gaining more support, and thus the number of seats gained by them increased. In three districts their operating time exceeded the period of one election. These committees were considered a major player on the political scene, and their scope of action involved not only the district elections, but also the municipal areas.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy Dz.U., nr 21, poz. 112.
2.Antoszewski, A. (2012). Rywalizacja o władze w miastach Dolnego Śląska w latach 2002–2010. Uwagi wprowadzające. W: D. Skrzypiński (red.), Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (s. 11–27). Wrocław: Wydawnictwo MARINA.
3.Tybuchowska-Hartlińska, K. (2012). Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
4.Kowalczyk, K., Tomczak, Ł. (2008). Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku. Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
5.Glińska, N., Tomczak, Ł. (2015). Wybory w powiatach ziemskich. Przykład województwa zachodniopomorskiego. W: Ł. Tomczak (red.), Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory (s. 157–180). Wrocław: Wydawnictwo MARINA.
6.Drzonek, M. (2016). Reelekcje „wiecznych włodarzy” miast zachodniopomorskich a preferencje partyjne na Pomorzu Zachodnim. W: M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak (red.), Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy – kandydaci – kampanie (s. 97–112). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA.
7.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo „Dante”.
8.Chrobak, P. (2014). Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010. Szczecin: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
9.Drzonek, M. (2015). Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku. Opuscula Sociologica, 3 (13), 77–92.
10.Michalak, B. (2007). Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku. Athenaeum Political Science, 17, 12–22.
11.Galicki, J. (2014). Wybrane aspekty rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Studia Wyborcze, XVII, 123–144.