Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.48-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (48)
Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku

Autorzy: Elżbieta Ceholnik-Szafran
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: edukacja nauczycielskie związki zawodowe nauczyciel protesty rząd spór zbiorowy strajk system oświaty
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (5-17)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono stanowisko rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz partii opozycyjnych wobec protestu środowiska nauczycielskiego w tym nauczycielskich związków zawodowych dotyczącego wprowadzonych zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku. Głównym postulatem protestujących była podwyżka wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. Ponadto środowisko nauczycielskie domagało się większych nakładów finansowych na oświatę z budżetu państwa, zmian w ocenie pracy i awansie nauczycieli oraz dymisji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Protestujących nauczycieli reprezentowały trzy związki zawodowe. Był to Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (KSOiW NSZZ Solidarność) oraz Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata” (WZZ Solidarność-Oświata) będący organizacją członkowską Forum Związków Zawodowych. Funkcję prezesa ZNP pełni Sławomir Broniarz. Z kolei stanowisko przewodniczącego KSOiW NSZZ Solidarność zajmuje Ryszard Proksa, a WZZ Solidarność-Oświata – Sławomir Wittkowicz. Celem artykułu jest ukazanie decyzji rządu Mateusza Morawieckiego i stanowiska opozycji parlamentarnej wobec akcji strajkowej w publicznych placówkach systemu oświaty w 2019 roku. Zaprezentowano przyczyny, przebieg i konsekwencje strajku nauczycieli – zarówno dla uczniów, jak też rodziców i pracowników oświaty niebędących nauczycielami. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: decyzyjną, instytucjonalno- -prawną, porównawczą, statystyczną oraz analizy treści. Starano się do odpowiedzieć na pytania badawcze dotyczące przyczyn i skutków protestu nauczycielskich związków zawodowych w sprawie zmian w systemie oświaty w Polsce po 2017 roku oraz decyzji rządu i stano- wiska opozycji parlamentarnej wobec żądań nauczycielskich związków zawodowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boguszewski, R. (oprac.) (2019). Społeczne poparcie dla protestu nauczycieli. Komunikat z Badań CBOS, 54.
2.Dąbrowska, Z. (2019). ,,Piątka” PiS kusi wyborców opozycji. Rzeczpospolita, 19 marca.
3.Drabik, P. (2019). PGG: Koszt podwyżek dla górników to 600 mln zł. Pobrane z: https://biznes.radiozet.pl/News/Gornicy-
4.-z-PGG-domagaja-sie-podwyzek.-Koszt-postulatow-zwiazkowcow-to-600-mln-zl (14.01.2020).
5.Dzieje.pl (2019). Nauczycielska ,,S” podpisała porozumienie z rządem; ZNP i FZZ będą strajkować. Pobrane z: https://
6.dzieje.pl/edukacja/nauczycielska-s-podpisala-porozumienie-z-rzadem-znp-i-fzz-beda-strajkowac (14.01.2020).
7.Dziennik.pl (2019). Zapowiadany strajk w oświacie nie będzie pierwszym. Największy odbył się w 1993 roku. Pobrane
8.z: https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/595098,strajk-oswiata-edukacja-najwiekszy-nauczyciel-
9.-szkola-pieniadze-historia.html (14.01.2020).
10.Forum Związków Zawodowych (2019). Oświadczenie ZNP i FZZ. Pobrane z: http://fzz.org.pl/aktualnosci/oswiadcze- nie-znp-i-fzz/.
11.Głosowanie nr 111 na 46. posiedzeniu Sejmu dnia 20.07.2017 r. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xs p?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=46&NrGlosowania=111/.
12.Kolanko, M. (2019). Niejasne losy strajkujących nauczycieli. Rzeczpospolita, 12 kwietnia. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
13.Kubera, E. (2019). Strajk nauczycieli zawieszony. Kurier Szczeciński, 26–28 kwietnia.
14.Mrozek, W. (2019). ,,Nauczyciele to nasi najbliżsi sojusznicy”. Artyści wspierają strajk. Gazeta Wyborcza, 10 kwietnia. Piekarski, M. (2019). Debata ws. odwołania minister Zalewskiej. ,,Zostawia Pani po sobie chaos”. Pobrane z:
15.https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-debata-ws-odwolania-minister-zalewskiej-zostawia-pani-po- sob,nId,2956956 (14.01.2020).
16.Pietraszewski, M. (2019). Strajk nauczycieli staje się faktem! ZNP i FZZ nie podpisały porozumienia z rządem. Pobrane z: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Strajk-nauczycieli.-ZNP-FZZ-nie-podpisaly-porozumienia-z- rzadem.-Solidarnosc-zgodzila-sie-na-propozycje (14.01.2020).
17.Polska Times (2019). Strajk nauczycieli 2019 zawieszony! Do kiedy? Czy 30.04 są lekcje w szkołach? [MAPA] [POSTU- LATY] Czy matury się odbędą? Pobrane z: https://polskatimes.pl/strajk-nauczycieli-2019-zawieszony-do-kiedy- czy-3004-sa-lekcje-w-szkolach-mapa-postulaty-czy-matury-sie-odbeda/ar/c1-13749626 (14.01.2020).
18.Portal Infor.pl (2019). Obowiązek szkolny dla 6-latków zniesiony (2016). Pobrane z: https://samorzad.infor.pl/
19.wiadomosci/735765,Obowiazek-szkolny-dla-6latkow-zniesiony.html (14.01.2020).
20.Portal Oświatowy (2019). Egzaminy w czasie strajku – powołanie komisji i nowe przepisy. Pobrane z: https://www. portaloswiatowy.pl/top-tematy/egzaminy-w-czasie-strajku-powolywanie-komisji-i-nowe-przepisy-16660.html (14.01.2020).
21.Portal Polskiego Radia (2019). Po okrągłym stole ws. oświaty. Komentarze polityków w Trójce. Pobrane z: https:// www.polskieradio.pl/9/300/Artykul/2300698,Po-okraglym-stole-ws-oswiaty-Komentarze-politykow-w-Trojce (14.01.2020).
22.Poznańska, M. (2019). Solidarność podpisała porozumienie z rządem 7.04.2019. Co zakłada ugoda? Podwyżki od wrze- śnia i zmniejszenie biurokracji [PEŁNA TREŚĆ]. Pobrane z: https://dziennikbaltycki.pl/solidarnosc-podpisala- porozumienie-z-rzadem-7042019-co-zaklada-ugoda-podwyzki-od-wrzesnia-i-zmniejszenie-biurokracji-pelna- tresc/ar/c5-14030117 (14.01.2020).
23.Prawo i Sprawiedliwość (2011). Nowoczesna Solidarna Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. War-
24.szawa.
25.Radio Zet (2019a). Strajk nauczycieli 2019. Kiedy się rozpocznie? Dlaczego nauczyciele strajkują? Pobrane z: https://
26.www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/strajk-nauczycieli-czy-kiedy-dlaczego-bedzie2 (14.01.2020).
27.Radio Zet (2019b). Strajk nauczycieli 2019: postulaty. Jakie są postulaty ZNP? Jakie były propozycje rządu? Pobrane z: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Strajk-nauczycieli-2019-postulaty.-Jakie-sa-postulaty-ZNP-Jakie- byly-propozycje-rzadu (14.01.2020).
28.Sitnicka, D. (2019). To ile szkół w końcu strajkuje? Wyjaśniamy różnice w danych ZNP i MEN. Pobrane z: https://oko. press/to-ile-szkol-w-koncu-strajkuje-wyjasniamy-roznice-w-danych-men-i-znp/ (14.01.2020).
29.Stanek, A. (2019). Strajk nauczycieli. Tak walczy się o podwyżki i przywileje w budżetówce. Pobrane z: https://www. money.pl/galerie/artykul/strajk-nauczycieli-lekarzy-policjantow-tak-o,73,3,2429513.html (14.01.2020).
30.Suchecka, J. (2019). Jak polepszyć życie nauczyciela. Gazeta Wyborcza, 8 kwietnia. Suchecka, J., Wilgocki, M. (2019). Rząd wciąż zwodzi. Gazeta Wyborcza, 19 kwietnia.
31.Trawiński, Ł. (2019). Druga tura rozmów przy ,,Okrągłym stole” edukacyjnym. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/
32.edukacja/druga-tura-rozmow-przy-okraglym-stole-edukacyjnym (14.01.2020). Trwają strajki nauczycieli (2019). Kurier Szczeciński, 9 kwietnia.
33.TVN24 (2017). Wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do komisji. Pobrane z: https://www.tvn24. pl/wiadomosci-z-kraju,3/wniosek-o-referendum-w-sprawie-reformy-edukacji-skierowany-do-komisji,750854. html (14.01.2020).
34.TVN24 (2019). Społeczny Komitet ‘’Wspieram Nauczycieli’’ ogłasza zbiórkę dla nauczycieli. Pobrane z: https:// www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/powstal-spoleczny-komitet-wspieram-nauczycieli-na-rzecz- strajkujacych,926562.html?fbclid=IwAR2SqpEmze76KIFt6fb9RqI6Vxe6L-1jL_NoayRjwXzkQu-OniG8a- eeB8UM (14.01.2020).
35.Ustawa z 23.05.1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dz.U. 1991, nr 55, poz. 236.
36.Ustawa z 29.12.2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2016, poz. 35. Wilgocki, M. (2019). Wciąż nie widać końca strajku. Gazeta Wyborcza, 20–22 kwietnia.