Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2022.31-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 31
‚Kostbares Pferd‘ oder ‚elegantes Mädchen‘ – ausgewählte Aspekte der Übersetzung deutscher Markennamen ins Chinesische
(‘Drogocenny koń’ czy ‘elegancka dziewczyna’ – wybrane aspekty tłumaczenia niemieckich nazw marek na język chiński)

Autorzy: Jarosław Aptacy ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
Słowa kluczowe: Nazwa marki przekład język niemiecki język chiński
Rok wydania:2022
Liczba stron:18 (99-116)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 173

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów tłumaczenia niemieckich nazw marek na język chiński. Najpierw opisano pojęcie i funkcje marki, a następnie przedyskutowano kwestię, czy nazwy marek powinny mieć charakter lokalny czy globalny. Omówiono również istotne dla tłumaczenia nazw marek cechy języka i pisma chińskiego. W części analitycznej scharakteryzowano cechy językowe i graficzne chińskich nazw marek oraz przedstawiono sposoby tłumaczenia nazw obcych na język chiński. Są to (i) tłumaczenie fonetyczne/ transliteracja, (ii) wolne tłumaczenie bez uwzględniania wymowy oryginalnej, (iii) metoda mieszana, która uwzględnia zarówno wymowę, jak i znaczenie oryginalnej nazwy. Z 27 przebadanych marek 11 przetłumaczono metodą (i), 8 metodą (ii) i 8 metodą (iii).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aptacy, Jarosław. „Laowai und Waiguoren – zur Wahrnehmung des ‚Fremden‘ in China früher und heute“. tekst i dyskurs – text und diskurs 14 (2020): 19–34.
2.Biederman, Irvin, Yao-Chung Tsao. „On Processing Chinese Ideographs and English Words: Some Implications from Stroop-Test Results“. Cognitive Psychology 11 (1979): 125–132.
3.Chan, Allan K. K., Yue Yuan Huang. „Brand naming in China: a linguistic approach“. Marketing Intelligence & Planning 15/5 (1997): 227–234.
4.Dong, Lily C., Marilyn M. Helms. „Brand name translation model: A case analysis of US brands in China“. Marketing, Intelligence and Planning 19.5 (2001): 99–115.
5.Dtv-Lexikon. Gütersloh / München: Wissen Media Verlag GmbH, 2006, Bd. 14.
6.Duanmu, San. The Phonology of Standard Chinese. Oxford: University Press, 2000.
7.Fan, Ying. „The national image of global brands“. Journal of Brand Management 9 (2002): 180–192.
8.Hoosain, Rumjahn, Charles E. Osgood. „Processing times for English and Chinese words“. Perception & Psychophysics 34 (1983): 573–577.
9.Kotler, Philip, Kevin Lane Keller. Marketing. Poznań: Rebis, 2012.
10.Künstler, Mieczysław. Języki chińskie. Warszawa: Dialog, 2000.
11.Lee, Yih Hwai, Kim Soon Ang. „Brand name suggestiveness: a Chinese language perspective“. International Journal of Research in Marketing 20 (2003): 323–335.
12.Polzin, Javier Morato, Bernd Kirchner, Achim Pollert. Das Lexikon der Wirtschaft: grundlegendes Wissen von A bis Z. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2009.
13.Siniarski, Jan, Ewa Zajdler. „Kulturowy aspekt kodowania informacji w języku i piśmie – nazwy handlowe wiodących marek zagranicznych we współczesnym języku chińskim“. In: Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich, hrsg. v. Ewa Zajdler, 131–174. Warszawa: Dialog, 2011.