Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 53.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Warsztat tłumaczenia "Trenów" Jana Kochanowskiego na język chorwacki
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
2. Das Wesen der Indexikalität im Sprachgebrauch
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
3. Od autora do tłumacza i z powrotem. Uwagi na marginesie Rolanda Barthes’a
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
4. Die rechtsvergleichende Analyse als Hilfsmittel in der Didaktik der Rechtsübersetzung
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
5. Nowa komparatystyka i comparatisme quand même
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
6. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
7. Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
8. Bogosian kontra Bogosjan1, czyli Eric Bogosian po polsku
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
9. „Weltliteratur“ in deutscher Übersetzung
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
10. Die Transposition als eine Art Lektüre von Beiträge zur Philosophie
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
11. Karl Dedecius – eine Retrospektive
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
12. Pismo Święte wybrane z ksiąg Starego i Nowego Zakonu… Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – uwagi językoznawcy
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
13. The Ostrogothic Kingdom in the Old English "Boethius" and the Germanic myth of Origin in Anglo-Saxon England
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
14. Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
15. Nawroty brzmieniowe w ewangelii wg św. Marka w kilku nowszych przekładach wersetów 33-50 z rozdziału 9
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
16. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
17. W lustrze pamięci – problemy żydowskiej literatury autobiograficznej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Przejdź
18. Whitman’s One’s-Self and En-Masse Rewritten. On the Polish Reception Series of ”One’s-Self I Sing”
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
19. Verbal-Visual Punning in Translational Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
20. Brytyjskie seriale telewizyjne w przekładzie międzykulturowym
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
21. Polska recepcja Księcia Machiavellego – rozpoznania wstępne
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
22. Transgressionen im translatorischen Kontext
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Przejdź
23. Zur Rezeption jiddischer Literatur nach dem 2. Weltkrieg am Beispiel von "Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk" von Yitskhok Katsenelson
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Przejdź
24. (Nie)obecny w przekładzie – (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz
(Rocznik Komparatystyczny)
9 (2018) 2018 Przejdź
25. Zależności językowe między trzema edycjami Księgi Tobiasza z pierwszej połowy XVI wieku (zjawiska leksykalne i składniowe)
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
26. Kilka uwag o tłumaczeniu portugalskiego fado na przykładzie pieśni Garras dos Sentidos
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
27. Odświętne i oficjalne – listy i inne teksty gratulacyjne placówek edukacyjnych obszaru kultury niemieckojęzycznej w wieku XVIII na przykładzie Gimnazjów Akademickich w Szczecinie i Gdańsku (wybór tekstów źródłowych wraz z komentarzem, transkrypcją i przekładem)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2020 2020 Przejdź
28. Obcość, rozpoznanie, przyswojenie. O recepcji literatury i w literaturze
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
29. Winnie-the-Pooh jako obcy polskiej literatury
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
30. Zbigniew Herberts Beziehungen zu Österreich
(Rocznik Komparatystyczny)
10 (2019) 2019 Przejdź
31. Recording an Oral Message. Jerzy Ficowski and Papusza’s Poetic Project in the Postcolonial Perspective
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
32. Poems by Frank O’Hara and Allen Ginsberg Translated by Polish Poets. The Conflict between “Classicists” and “Barbarians”?
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
33. Translating Walt Whitman’s “Barbaric Yawp.” Introduction
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
34. “Barbaric Yawp” in Swedish
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
35. “Barbaric Yawp” in German
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
36. “Barbaric Yawp” in Dutch
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
37. To Yawp, Or Not To Yawp: French Translators and Whitman’s Distinctive Idiom
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
38. Italian Yawps
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
39. Brazilian “Barbaric Yawps”
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
40. Whitman’s “Barbaric Yawp” Sounded in Serbian*
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
41. “Barbaric Yawp” in Russian
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
42. “Barbaric Yawp” in Polish*
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
43. “Barbaric Yawp” in Turkish
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
44. The Barbaric Soul: Lost in Translation. A Comment on the Hindi Translation
(Rocznik Komparatystyczny)
4 (2013) 2013 Przejdź
45. Metamorfozy Pigmaliona: przekład w serii transformacji tekstu archetypu (Rousseau, Baudouin, Węgierski)
(Rocznik Komparatystyczny)
11 (2020) 2020 Przejdź
46. Geneza Wulgaty i jej aktualny status w Kościele Katolickim. Uwagi na marginesie Listu apostolskiego papieża Franciszka "Scripturae Sacrae affectus"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
47. Ponownie odnaleziona Gryzelida (1641) Macieja Głoskowskiego – przyczynek do dziejów recepcji Petrarki w Polsce
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
48. Wątki conradowskie w pracach przekładowych i krytycznych Andrzeja Tretiaka
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
49. „Sonata niemożliwa”? „Eine kleine” w przekładzie na język niemiecki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (17) 2021 2021 Przejdź
50. ‚Kostbares Pferd‘ oder ‚elegantes Mädchen‘ – ausgewählte Aspekte der Übersetzung deutscher Markennamen ins Chinesische
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 31 2022 Przejdź
51. Recepcja twórczości Stanisława Lema w Chinach i (nie)przetłumaczalność Cyberiady na język chiński
(Studia Językoznawcze)
t. 21, 2022 2022 Przejdź
52. Księga Koheleta 1,1–11 z buddyjskiej perspektywy. Przyczynek do przekładu i komentarza międzyreligijnego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
53. Michał Głowiński w rozmowie o "Kręgach obcości"
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (20) 2023 2023 Przejdź
Strona