Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2019.10-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 10 (2019)
Obcość, rozpoznanie, przyswojenie. O recepcji literatury i w literaturze

Autorzy: Ewa Rajewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: obcość komparatystyka literacka przekład literacki recepcja literatury Irena Tuwim Ewa Kuryluk
Rok wydania:2019
Liczba stron:6 (97-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article deals with the question of foreignness in the reception of literature, especially of literary translation, as well as through literature. Presenting a brief outline of Translation Studies discourse on foreignness, this text serves as a short introduction to “Winnie-the-Pooh as a stranger to Polish literature” by Agata Chwirot and „The intimate strangeness. The figure of the mother in the Ewa Kuryluk’s Frascati” by Izabela Sobczak.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Auden, Wystan Hugh. „O czytaniu”. Tłum. Henryk Krzeczkowski. Ręka farbiarza i inne eseje. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. 15–27.
2.Berman, Antoine. „Przekład jako doświadczenie obcego”. Tłum. Uta Hrehorowicz. Współczesne teorie przekładu. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 247–264.
3.Bilczewski, Tomasz. Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
4.Fadiman, Anne. Ex libris. Wyznania czytelnika. Tłum. Hanna Pustuła, Paweł Piasecki. Red. Jan Gondowicz. Izabelin: Świat Literacki, 2004.
5.Felski, Rita. Literatura w użyciu. Tłum. zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej IFP UAM w Poznaniu. Red. Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016.
6.Hirshfield, Jane. Uważność. Tłum. Magda Heydel. Kraków: Znak, 2002.
7.Jarniewicz, Jerzy. „Tłumacz jako twórca kanonu”. Tegoż. Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków: Znak, 2012. 23–33.
8.------. „Syzyf zwycięzca. O odpowiedzialności tłumacza.” Tegoż. Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2018. 135–147.
9.Lefevere, André. „Beyond the Process. Literary Translation in Literature and Literary Theory”. Translation Spectrum. Red. Marylin Gaddis Rose. Albany: State University of New York Press, 1981.
10.Nida, Eugene. „Zasady odpowiedniości”. Tłum. Anna Skucińska. Współczesne teorie przekładu. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Znak, 2009. 53–69.
11.Schleiermacher, Friedrich. „O różnych metodach tłumaczenia”. Tłum. Piotr Bukowski. Przekładaniec 21 (2010): 8–29.
12.Szmydtowa, Zofia. „Czynniki rodzime i obce w przekładzie literackim”. O sztuce tłumaczenia. Red. Michał Rusinek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.
13.Tabakowska, Elżbieta. Tłumacząc się z tłumaczenia. Kraków: Znak, 2009.
14.Tuwim, Irena. „Sprawa adaptacji”. Nowa Kultura 26 (1952): 10.
15.Venuti, Lawrence. Translator’s Invisibility: A History of Translation. London–New York: Routledge, 1995.