Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2018.9-10
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 9 (2018)
(Nie)obecny w przekładzie – (nie)obecny w pamięci? Refleksje na temat najnowszych przekładów na język polski poezji Eliasza Rajzmana, szczecińskiego twórcy w języku jidysz

Autorzy: Magdalena Ruta
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka przekład literatura polska literatura jidysz Eliasz Rajzman Zagłada przekład zapośredniczony
Rok wydania:2018
Liczba stron:22 (165-186)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article discusses Polish translations of Yiddish poetry written by Eliasz Rajzman, Jewish writer who was living in postwar Szczecin. His literary output was presented to the Polish readers as early as in the 1960s by translators who either knew Yiddish language or cooperated with the autor in the process of the relay translation. Magdalena Ruta focuses on the latest collection of Rajzman’s poems in order to show some misunderstandings and communication falsifications (at linguistic, historical, cultural, religious levels) which are the result of an relay translation made by two persons: a native speaker who prepares so called philological translation, and a professional poet, who – not knowing the original language of a poem – works on its final version in the target language. Due to the special status of the Yiddish whose nearly all users died in the Holocaust, there is a moral obligation to translate Yiddish literature with special care and diligence in terms of language, history and culture.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dynak, Władysław, Mieczysław Inglot. „Ojczyzna dla wszystkich – ojczyzna dla każdego. Obraz Polski w świetlicowych szkolnych i harcerskich zbiorkach utworów poetyckich”. Prace Literackie 41 (2002): 195–231.
2.Judek, Cecylia. „25 rocznica śmierci Eliasza Rajzmana”. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1 (2000): 54–62.
3.------. „Eliasz Rajzman – żydowski poeta ze Szczecina”. Kronika Szczecina 28 (2009): 189–201.
4.Krupiński, Piotr. „Tęcza, która stanęła w płomieniach”. Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty 1–2 (2014): 206–217. http://dx.doi.org/10.12775/AE.2014.015.
5.Liskowacka, Jolanta. „Eliasz i Katarzyna, czyli »Bóg czuwa nad sierotami«”. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2–3 (2000): 26–32.
6.Literatura żydowska 1946–1992. Bibliografia w wyborze. Oprac. Grażyna Chłodnicka. Koszalin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 1993.
7.Mark, Ber. „Ejn jidisze literatur”. Idisze szriftn. Literarisz zamlbuch. Red. Leo Finkelsztejn. Lodż: Farejn fun Jidisze Literatn un Żurnalistn in Pojln, 1946. 48–49.
8.Nalewajko-Kulikov, Joanna, Magdalena Ruta. „Kultura jidysz po II wojnie światowej”. Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010. Red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska. Lublin: Wydawnictwo UMCS, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, 2011. 283–303.
9.Nie nad brzegami Babilonu. Antologia literatury jidysz w powojennej Polsce / Niszt baj di tajchn fun Bowl. Antologie fun der jidiszer literatur in nochmilchomedikn Pojln. Red., wybór i tłum. Magdalena Ruta. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012.
10.Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949). Red. Magdalena Ruta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
11.Pawelec, Andrzej, Magdalena Sitarz. „Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folk Jicchoka Kacenelsona – po polsku”. Przekładaniec 32 (2016): 84–96. doi:10.4467/16891864PC.16.005.6545. www.ejournals.eu/Przekladaniec.
12.Prokop-Janiec, Eugenia. „Literatura jidysz w publikacjach polskich okresu PRL”. Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce. Red. Magdalena Ruta. Kraków: Austeria, 2012. 307–327.
13.„Rezolucja w sprawie literatury”. Zjazd Żydowskiego Towarzystwa Kultury w Polsce. Wrocław 14–16 października 1949. Warszawa: Idisz Buch, 1959. 212–215.
14.Ruta, Magdalena. Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie, Polsce i komunizmie. Kraków: Austeria, 2012.
15.Shandler, Jeffrey. Adventures in Yiddishland. Postvernacular Language and Culture. Oakland: University of California Press, 2008.
16.Żółkiewska, Agnieszka. Zerwana przeszłość. Powojennej środowisko żydowskiej inteligencji twórczej. Pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, 2017.