Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 31

Rok wydania:2022
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Redaktionsseite


(Strona redakcyjna)
2 (1-2) --- Więcej
*

Inhaltsverzeichnis


(Spis treści)
2 (3-4) --- Więcej
1.

Chronotopoi der Krise. Zur literarischen Vergegenwärtigung von Lebenswelten und Kontingenzerfahrungen in Joseph Roths „Die Flucht ohne Ende“


(Chronotopy kryzysu. O literackim obrazowaniu światów życia i doświadczeń kontyngencji w powieści Josepha Rotha „Ucieczka bez kresu”)
18 (5-22) Alexander Jakovljevic Więcej
2.

Wenn Krieg in postheroischer Gesellschaft ausbricht. Überlegungen zu ‚Cassandra-Rufen‘ der Literatur


(Kiedy wybucha wojna w postheroicznym społeczeństwie)
18 (23-40) Monika Wolting Więcej
3.

Zwischen Ver- und Entortung. Der ‚dritte Raum‘ in ausgewählten Texten der Post-DDR-Literatur


(Między umiejscowieniem i delokalizacją. ‘Trzecia przestrzeń’ w wybranych tekstach literatury post-NRD-owskiej)
22 (41-62) Ilse Nagelschmidt Więcej
4.

Zum Musikmotiv im autobiographischen Roman „Wie ich Klavierspielen lernte“ (2019) von Hanns-Josef Ortheil


(O motywie muzycznym w autobiograficznej powieści „Wie ich Klavierspielen lernte” (2019) Hannsa-Josefa Ortheila)
20 (63-82) Adrianna Morawska Więcej
5.

Theater im Dialog: Imaginarien vom polnischen Theater in deutschen Fachmedien


(Teatr a dialog: Imaginaria o polskim teatrze w niemieckich mediach branżowych)
15 (83-97) Karolina Prykowska-Michalak Więcej
6.

‚Kostbares Pferd‘ oder ‚elegantes Mädchen‘ – ausgewählte Aspekte der Übersetzung deutscher Markennamen ins Chinesische


(‘Drogocenny koń’ czy ‘elegancka dziewczyna’ – wybrane aspekty tłumaczenia niemieckich nazw marek na język chiński)
18 (99-116) Jarosław Aptacy Więcej
7.

Konzeptualisierung der Emotionen ‚Überraschung‘ und ‚Wut‘ vor dem Hintergrund der konzeptuellen Metaphern GUT IST OBEN und SCHLECHT IST UNTEN


(Konceptualizacja emocji ‘zaskoczenieʼ i ‘wściekłośćʼ na tle metafor konceptualnych DOBRE U GÓRY i ZŁE U DOŁU)
15 (117-131) Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska Więcej
8.

Aufgaben und Übungen im Verbund zur Förderung der phraseologischen Kompetenz im DaF-Unterricht


(Zadania i ćwiczenia promujące kompetencje frazeologiczne w języku niemieckim jako języku obcym)
23 (133-155) Marios Chrissou Więcej
9.

Erziehung zur Mehrsprachigkeit am Beispiel der Erfahrungen von Germanistik-Studierenden ukrainischer Herkunft


(Wychowanie w kierunku wielojęzyczności na przykładzie doświadczeń studentów filologii germańskiej pochodzenia ukraińskiego)
14 (157-170) Louise van Wijgerden Więcej
10.

Phraseologismen und phraseologische Modifikationen in den Presseüberschriften aus kontrastiver deutsch-polnischer Sicht im Blickfeld von Mariusz Frąckowiak


(Frazeologizmy i modyfikacje frazeologiczne w nagłówkach prasowych z niemiecko-polskiej perspektywy kontrastywnej w ujęciu Mariusza Frąckowiaka)
13 (171-183) Marcelina Kałasznik Więcej