Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014
Sprawozdanie z 10. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz 51. Sympozjum Biblistów Polskich, Toruń, 17–19 września 2013

Autorzy: Cezary Korzec
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:4 (247-250)
Pobierz plik

Plik artykułu