Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2017.1-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017
OD BIBLIOTEKI SEMINARYJNEJ DO UNIWERSYTECKIEJ. HISTORIA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Autorzy: Justyna Waluś
Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: biblioteki biblioteki kościelne biblioteki uniwersyteckie stowarzyszenia bibliotek
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (125-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu prezentację działalności Biblioteki Wydziału Teologicznego US oraz przemian, jakie nastąpiły w ciągu jej istnienia – od niewielkiej biblioteki seminaryjnej do liczącej ponad sto tysięcy woluminów biblioteki uniwersyteckiej. W tekście omówione zostały działania stanowiące podstawowe zadania bibliotek: gromadzenie księgozbioru (metody i źródła jego pozyskiwania), sposoby udostępniania oraz – częściowo – praktyki dydaktyczne ułatwiające studentom wydziału korzystanie z księgozbioru.Poruszono ponadto kwestię współpracy z innymi instytucjami (m.in. Federacją Bibliotek Kościelnych FIDES), mającej nieoceniony wpływ na rozwój i funkcjonowanie placówki na wielu płaszczyznach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Byassee J., Books without borders. Supplying third world seminaries, „Christian Century” 26.12.2006, s. 10–11, 3e-ce44-41f6-b176-54eb987f38cb%40sessionmgr15&vid=10&hid=119 (dostęp: 1.06.2011).
2.Dąbrowski S., przejrzał i do druku przygotował Z. Lec, Katalog starych druków dawnej Biblioteki Katedralnej w Kamieniu Pomorskim (Stan z lat 80. XX w.), w: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki, red. G. Wejman, Szczecin 2005, s. 55–226.
3.Dołganiszewska E., Specyfika bibliotek teologicznych, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 3 (1995), nr 2, s. 135–138.
4.http://www.theologicalbooknetwork.org/ (dostęp: 25.02.2010).
5.http://www.wt.usz.edu.pl/o-wydziale (dostęp: 06.02.2014).
6.K.R. [Kazimierz Rulka], Informacja o księgozbiorze ks. Stanisława Librowskiego, „Studia Włocławskie” 7 (2004), s. 482–484.
7.Katalog starodruków trzebiatowskich, praca magisterska Konrada Zabuskiego [niepublikowana], http://www.archiwum.szczecin.pl/index.php?art_id=200 (dostęp 25.05.2010).
8.Kroplewski Z., 10 lat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego (2003–1014), w: Święty Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim, red. A. Ziejewski, G. Wejman, Szczecin 2014, s. 123–134.
9.Nowak A., Współpraca bibliotek teologicznych w Polsce, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 44 (1982), s. 53–54.
10.Rulka K., Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 96–117.
11.Sagan I., Waluś J., Od tradycyjnego do e-learningowego szkolenia bibliotecznego: badania ankietowe, w: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: technologia informacyjna w służbie użytkownikowi, red. S. Skórka, Kraków 2014, s. 97–125.
12.Szulc J., Gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru w bibliotekach kościelnych w Polsce, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych w Polsce” 2 (1998), s. 65–68.
13.Waluś J., Działalność fundacji Theological Book Network, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2012), nr 34, s. 115–123.
14.Waluś J., Księgozbiór Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, „FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2012), nr 34, s. 19–28.
15.Waluś J., Formy współpracy Bibliotek Kościelnych Federacji FIDES w latach 1991–2010, w: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, red. M. Wojciechowska, Gdańsk 2011, s. 121–129.
16.Waluś J., Szczecin, Paradyż, Koszalin – biblioteki teologiczne Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2 (2010), s. 181–190.
17.Wejman G., Historia (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej 1972–2005, w: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, red. G. Wejman, Szczecin 2005, s. 141–182.