Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2014
Sherry Turkle, Alone together. Why we expect more from technology and less from each other, New York 2011, ss. 360

Autorzy: Krzysztof Łuszczek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:4 (247-250)
Pobierz plik

Plik artykułu