Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (42) 2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju


(WINE TOURISM - TERMINOLOGICAL ISSUES, CONSUMERS AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES)
9 (9-17) ZBIGNIEW GŁĄBIŃSKI More
2.

Konkurencyjność podmiotów sharing economy w turystyce


(COMPETITIVENESS of TOURISM ENTERPRISES in the SHARING ECONOMY)
9 (19-27) Klaudyna Kowalska More
3.

Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych


(Personalization as an emerging trend on the tourist services market)
7 (29-35) Iryna Manchak, Katarzyna Sanak-Kosmowska More
4.

Kontrowersyjne obszary rynku turystycznego


(The controversial areas of tourist market)
11 (37-47) Aleksander Panasiuk More
5.

Preferencje turystów z Chin dotyczące wyboru atrakcji odwiedzanych w Europie


(Preferences of Chinese tourists towards the choice of attractions in Europe)
10 (49-58) Czesław Adamiak, Barbara Szyda, Anna Dubownik More
6.

Wydatki na turystykę zorganizowaną polskich gospodarstw domowych w latach 2005-2015


(Expenditures on group tourism of Polish households in the years 2005-2015)
9 (59-67) MAŁGORZATA ĆWIEK, AGNIESZKA WAŁĘGA More
7.

Backpackerzy na australijskim rynku pracy. Innowacyjne rozwiązania


(Backpackers on an Australian labor market. Innovative solutions)
10 (69-78) JOLANTA BARBARA JABŁONKOWSKA More
8.

Kooperacja w klastrach turystycznych


(Cooperation in tourism clusters)
10 (79-88) KATARZYNA KŁADŹ-POSTOLSKA, MICHAŁ BIEGAJŁO More
9.

Wykorzystanie outsourcingu w branży turystycznej (na przykładzie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej)


(Outsourcing in tourist industry. Extent to which it is used based on Nadwislanska Travel Agency)
9 (89-97) MICHAŁ KUCHARSKI, BRYGIDA GRZEGANEK-WIĘCEK, WOJCIECH CHUDY More
10.

Turystyka senioralna w kontekście sytuacji materialnej polskich emerytów


(Senior tourism in the context of the economic status of the retired in Poland)
8 (99-106) JULITA MARKIEWICZ-PATKOWSKA, SŁAWOMIR PYTEL, KRZYSZTOF WIDAWSKI, PIOTR OLEŚNIEWICZ More
11.

Działalność instytucji otoczenia biznesu w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw instrumentami przemysłu spotkań


(The activity of business environment institutions (BEIs) in terms of supporting enterprises with the instruments of the mice industry)
8 (107-114) LUIS OCHOA SIGUENCIA, ZOFIA GRÓDEK-SZOSTAK, AGNIESZKA CHĘCIŃSKA-ZAUCHA More
12.

Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży


(Educational function of tourist activities of seniors and youth)
9 (115-123) SŁAWOMIR PYTEL, ROMAN SZKUP More
13.

Koopetycja na rynku usług hotelarskich na przykładzie aktywności grupy Polish Hoteliers


(Coopetition on the hotel services market on the example of the activity of the Polish Hoteliers Group)
9 (125-133) Marta Sidorkiewicz More
14.

Wykorzystanie metody IPA do oceny usług hotelu SPA Kazimierski Zdrój w Janowcu


(Assesment of service quality in SPA hotel Kazimierski Zdrój in Janowiec using IPA method)
10 (135-144) Andrzej Tucki, Andrzej Świeca, Jan Czeczelewski, Paulina Boruch More
15.

Innowacje w usługach hotelarskich - analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych wdrażanych w wybranych hotelach województwa lubelskiego i małopolskiego


(Implementing innovativeness in hospitality services - comparative analysis of lubelskie and małopolskie voivodships hotel's)
11 (145-155) JOANNA WALENCIUK, Anna Dłużewska More
16.

Cele gospodarcze regionalnych organizacji turystycznych w Polsce


(Goals of regional tourist organizations in Poland)
8 (157-164) WOJCIECH FEDYK More
17.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna narciarstwa w Polsce. wybrane aspekty


(Tourist infrastructure of recreational skiing in Poland. Selected aspects)
13 (165-177) AGNIESZKA GÓRKA-CHOWANIEC, MARCEL SZCZĘŚNIAK More
18.

Euroregionalna współpraca miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski - znaczenie dla rozwoju turystyki


(Euroregional cooperation of the divided cities on the western border of Poland - importance for the development of tourism)
16 (179-194) MARIANNA GRETA, JACEK OTTO More
19.

Znaczenie i rola drogi Świętego Jakuba w rozwoju turystyki międzynarodowej w strefie pogranicza Polski z Niemcami


(Importance and role: “The way of Saint James” in the development of international tourism in border-adjacent areas of Poland and Germany)
13 (195-207) ALEKSANDRA JEZIERSKA-THÖLE, MIROSŁAW BICZKOWSKI, MARIE THÖLE More
20.

Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce


(Polish Cities' potential in terms of historic tramcars and their usage In tourism)
16 (209-224) Krzysztof Kołodziejczyk More
21.

Atrakcje turystyczne dziedzictwa przemysłowego ziemi wałbrzyskiej


(Tourist attractions of the industrial heritage of the Wałbrzych Region)
8 (225-232) Beata Rosicka More
22.

Ocena kuchni śląskiej w aspekcie wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu w opinii mieszkańców


(Assessment of the potential of the Silesian cousine in the aspect of the regional attractiveness increase)
8 (233-240) Romuald Szopa More
23.

Znaczenie turystyki żeglarskiej w rozwoju lokalnej gospodarki na przykładzie gminy Darłowo


(Role of sail tourism in local economic development exemplified by Darłowo gmina of Darłowo)
9 (241-249) JOLANTA ZIEZIULA, PIOTR NOWACZYK More
24.

Znaczenie praktyk zagranicznych w rozwoju kompetencji zawodowych w hotelarstwie - ocena własna uczestników programów Olymp (Grecja) i Resort Leaders (USA)


(Importance of foreign internships in the development of professional competence in the hotel industry - self-evaluation of the participants of the Olymp (Greece) and Resort Leaders (USA) programs)
14 (251-264) KATARZYNA LEBIEDOWICZ, ANNA DŁUŻEWSKA More
25.

Zachowania konsumenta na rynku usług cateringowych na przykładzie cateringu dietetycznego


(Consumers' behaviour on the catering services' market on the example of diet delivery)
7 (265-271) EWA PYRZYŃSKA More