Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy
(Cloud computing – risk or opportunity for business)

Authors: Marcin Krysiński
Uniwersytet Łódzki

Przemysław Miller
Uniwersytet Łódzki
Keywords: computing cloud SaaS PaaS IaaS IT infrastructure risk
Year of publication:2016
Page range:10 (245-254)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Article raises issue of the impact of services Cloud computing on the economic efficiency of enterprises. Draws primarily attention to the benefits they relate, especially the flexibility to use cloud computing resources without having to make additional investments in their IT infrastructure. The article also raises the question of the risks associated with the use in the service of question. It concerns mainly the loss of data, which may be disadvantageous for the company also economic consequences. Overall, however, it is estimated that the benefits of using Cloud services computing outweigh the risks.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alleweldt F., Kara S., Fielder A., Brown I., McSpedden-Brown N. (2012), Chmury obliczeniowe. Ekspertyza, Bruksela: Departament Tematyczny ds. Polityki Gospodarczej i Naukowej, Parlament Europejski.
2.Czerwonka P., Lech T., Podgórski G. (2011), Chmura obliczeniowa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 261/2011, s. 91–109.
3.Handzel Z. (2013), Cloud computing – czyli chmura obliczeniowa i możliwości jej wykorzystania w mediach, Problemy Zarządzania, vol. 11, nr 4 (44), s. 183–194.
4.Lipski J. (2013), Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie,
5.w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, s. 1194–1204, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
6.Nowakowski W. (2015), Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, „Elektronika – Konstrukcje, Technologie, Zastosowania”, vol. 56, nr 5, s. 34–37.
7.Pałka D., Zaskórski W., Zaskórski P. (2013), Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, nr 9, rok 7, s. 63–77.
8.Pazowski P. (2014), Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing, „Modern Management Review”, vol. XIX (April–June), 21 (2/2014), s. 81–95.
9.Szmit P. (2012), Cloud computing – historia, technologia, perspektywy, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
10.Wyskwarski M. (2014), Przetwarzanie w chmurze z punktu widzenia małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja
11.i Zarządzanie, z. 74, nr kol. 1921, s. 641–652.
12.Wyżnikiewicz B., Łapiński K. (2011), Cloud Computing – wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.