Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 130 2018
Pojęcie sytuacji kryzysowej z punktu widzenia public relations
(MANAGING THE IMAGE OF A BUSINESS IN CRISIS SITUATIONS)

Authors: Marta Gaj
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydział Zarządzania

Anna Dorobisz
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Wydział Zarządzania
Keywords: organization image crisis in organization management of crisis
Year of publication:2018
Page range:8 (37-44)
Klasyfikacja JEL: M30 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article deals with the management of the image of the organization during the crisis, which may influence the image. In the introductory part of the article, the authors define the basic concepts of this subject. Another element is the theoretical view of the crisis situation and its characteristics in relation to crisis management methods of the organization. In addition, the article includes information on the importance of public relations and the ability to communicate with the media during sudden events that may significantly affect the image of the company. The practical part describes the most common mistakes made by companies during such events. The final part of the article is a case study on the actual crisis situation and how the company’s image is managed.
Download file

Article file

Bibliography

1.Augustine, N. (1995). Managing the Crisis You Tried to Prevent. Harvard Business Review, 73 (6), 147–160. Danone mierzy się z kryzysem dotyczącym wody Żywioł Żywiec Zdrój (2017). Pobrane z: www. press.pl (1.08.2017).
2.Davis, A. (2008). Wszystko, co powinieneś widzieć o PR. Odpowiedzi na 500 najważniejszych pytań. Poznań: Rebis.
3.Gregory, A. (red.) (2005). Skuteczne techniki PR. Gdańsk: GWP.
4.Griffin, R.W. (2010). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Grocki R. (2012). Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa: Difin.
6.Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w organizacji. Warszawa: Difin.
7.Kral, Z., Zabłocka-Kluczka, A. (2004). Sposób postrzegania kryzysów w polskich przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 46–56.
8.Mitroff, I.I., Pearson, C.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Businessman Book, Business Press.
9.Smektała, T. (2001). Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw. Wrocław: Astrum.
10.Wosińska, M. (2016). Żywiec Zdrój. Zarządzanie kryzysem na 4+, Pobrane z: www.proto.pl (1.08.2017).
11.Wróblewski, R. (2010). Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 14 (87), 49–66.