Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / t. 21 2015
Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych

Authors: Halina Kałuża
dr hab. prof. nadzw., Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Marek Niewęgłowski
dr inż., Zakład Ekonomiki, Organizacji Rolnictwa i Agrobiznesu, Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Year of publication:2015
Page range:10 (107-116)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file