Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 32 2017
Globalna kastomizacja łańcuchów dostaw na rynku aparatów słuchowych
(Global supply chain customization on hearing aids market)

Authors: Marta Kaczmarek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Mariusz Jedliński
Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Keywords: supply chain customization hearing aids global market
Year of publication:2017
Page range:18 (73-90)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Presented article is pointing nonstandard aspects of supply chain design/modelling and function, focusing mainly on possibilities to form them according to specify functionality, which is based on self-work options used to satisfy customer preferences (demands). Deliberations are indicating an extended form of this operations for personalization of the supply chains, which lead to direct of variant possibility to specify self-options go beyond standards, which are presented in utility configuration of supply chains.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bednarz, L. (2010). Operacjonalizacja strategii masowej kastomizacji. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/12_Bednarz_L.pdf.
2.Ehima. Pobrane z: http://www.ehima.com/documents/EuroTrak Poland.
3.EuroTrak 2016 PL.
4.Fabry, D. (2011). Hearing Aid Manufacturers: Rapid Innovation, Evolving Markets, and Meeting Patient Needs. 4–21 FDA Workshop LRD.
5.Frąś, J. (2014). Wybrane instrumenty pomiaru jakości usług logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66.
6.Gajewska, T. (2015). Wyznaczanie kryteriów jakości usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego. Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
7.Gajewska, T. (2014). Analiza jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym z wykorzystaniem metody Servqual. Logistyka, 6.
8.Gilmore, J.H., Pine, II B.J. (2011). The Experience Economy: Work Is Theater & Every Business a Stage. Cambridge: Harvard Business School Press.
9.Ikeda, M. (2014). Hearing Aid Market in Japan. Yokohama: Starkey Japan.
10.Jedliński, M. (2000). Jakość w nowoczesnym zarządzaniu. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
11.Jones, T., Doyle, G. (2013). Hearing aids Sound growth. Pobrane z: https://www.berenberg.de/fileadmin/user_upload/berenberg2013/02_Investment_Banking/Equity_Research/2013_10_14_sound_growth.pdf.
12.Mrozik, M., Gostkowska-Dźwig, S. (2011). Istotne czynniki wpływające na jakość usług w przedsiębiorstwie transportowym w ocenie klientów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 686. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 47.
13.Rudnicki, J. (2012). Indywidualizacja produktu. Pobrane z: https://www.log24.pl/artykuly/indywidualizacja-produktu, 2700.
14.Zimon, D., Malindzak, D., Gajewska, T. (2015). Wpływ systemu zarządzania jakością na doskonalenie procesów magazynowych. Logistyka, 3.
15.2016 FDA (2017) . Pobrano z: https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM497365.pdf.